De ‘war for talent’ woedt in alle hevigheid. In de strijd om talent worden kosten noch moeite gespaard. Een kostbare employer branding campagne, een team van gekwalificeerde recruiters en slimme wervingstactieken moeten ervoor zorgen dat het talent de weg naar de organisatie vindt. Maar... ondanks deze investeringen, lukt het steeds moeilijker om medewerkers te vinden. Functies blijven langere tijd niet ingevuld, met alle gevolgen van dien. Doe dus niet alleen meer van datgene wat je altijd al deed. Wees creatief om het talent in én buiten de eigen organisatie optimaal te benutten. Zorg dat huidig talent in de organisatie wil blijven en laat het talent verder ontwikkelen.

In organisaties spoelt minimaal 40% van het potentieel menselijk talent onaangeroerd door het putje. What a bummer! 

Is het effectief en optimaal inzetten van het talent ook binnen jouw organisatie

een actueel vraagstuk en ben je nog zoekend naar de juiste aanpak? 

Benut het talent dat al aan boord is

Geef intern talent meer kansen

Maak gebruik van het onbenut talent op de arbeidsmarkt

Houd het talent dat er is, zo goed mogelijk aan boord

Talent niet alleen goed, maar ook duurzaam aan boord houden

Laat het aanwezige talent verder ontwikkelen door er creatief mee om te gaan

De economie trekt aan. De tewerkstellingsmotor draait op volle toeren. Zo snel dat bedrijven steeds moeilijker geschikt talent vinden. De traditionele vijvers raken stilaan uitgeput. Vissen met groter lokaas biedt weinig soelaas. Wie slim is, kijkt naar het onbenut talent, zowel bij zijn huidige medewerkers als bij werkzoekenden die qua diploma en/of werkervaring niet volledig ‘in lijn’ zijn met wat je zoekt, wenst of eist. Maar hoe doe je dat?

Minstens zo belangrijk als het aantrekken van talent is het aan boord houden van talent. Hoe hou je medewerkers bevlogen aan het werk? Hoe richt je werk in dat werken op langere termijn uitdagend, betekenisvol, leerrijk en gezond blijft? En wat wanneer duurzaam participeren geen vanzelfsprekendheid meer is, wanneer medewerkers dreigen uit te vallen of reeds uitgevallen zijn door ziekte, fysieke klachten of competentieveroudering? 

Digitalisering, robotisering en automatisering vragen andere en nieuwe vaardigheden van medewerkers. Sommige functies zullen veranderen, sommige zelfs overbodig worden. Welke taken zullen in de toekomst belangrijker worden? Welke nieuwe werktaken zullen erbij komen en welke taken zullen verdwijnen? Wat betekent dit inzake benodigde competenties? En niet onbelangrijk: hoe breng je de medewerkers in beweging voor het werk van morgen?

Ons antwoord?

Inzetten op duurzame inzetbaarheid en job engineering of, anders gezegd, op vernieuwende wijze interveniëren op de inrichting van taken, functies en loopbanen. Het doel is wat je als werkgever vraagt en biedt duurzaam te laten aansluiten bij wat werknemers kunnen en willen, en vice versa.

Nee?

Nog niet overtuigd van de meerwaarde van het investeren in mooi en duurzaam werk? Denk je dat het aantrekken van nieuw talent nog steeds dé oplossing is? 

Heb je ook gedacht aan...?

Het aantrekken van nieuw talent is één ding, maar zorg er ook voor dat dat talent met goesting in de organisatie blijft. Hoe? Maak werk van 'mooi werk'

En denk je ook aan morgen?

Na vandaag komt er nog een dag. En vergeet niet! Talent is schaars. Verspilling is geen optie meer. Ga daarom duurzaam en bewust om met talent.