Maak werk van duurzame inzetbaarheid

82.000

Zoveel uren werkt de gemiddelde mens in zijn leven. 82.000, let that sink in for a moment.

Ook al werkt de ene een paar duizend uren meer of minder dan de andere, het zijn er domweg te veel om medewerkers ze met tegenzin te laten besteden. Alleen de gedachte daaraan maakt een mens al ongelukkig. Maar, wacht even... je goed voelen, plezier hebben in het werk, voldoening halen uit je job: zijn mensen daar niet zelf verantwoordelijk voor?

 

Dat klopt! Maar niet iedereen is hiertoe even goed in staat. En omdat je zelf veel baat hebt bij competente, tevreden, betrokken,.... medewerkers, doe je er goed aan om je medewerkers optimaal te ondersteunen en de juiste randvoorwaarden in de organisatie te creëren.  

 

Hoe breng je zo’n werkomgeving nu in de praktijk?

Wel door in te zetten op werkbaar werk en duurzame inzetbaarheid.

Werkbaar
werk

Werkbaar werk is van belang voor werknemers én werkgevers. Wie werkbaar werk heeft, heeft meer plezier in het werk, leert meer, blijft langer werken en is minder vaak ziek.

Lees verder
Duurzame
inzetbaarheid

We zullen in de toekomst  langer moeten werken. Hoe zorg je ervoor dat wat jij als werkgever nodig hebt blijft aansluiten bij wat werknemers kunnen en willen (en vice versa)?

Werkgevers die sturen op werkbaar werk en duurzame inzetbaarheid:

🗹 benutten het aanwezige talent in hun organisatie optimaal en dit met een blik op de toekomst,

🗹 vergroten de betrokkenheid, motivatie en tevredenheid van hun medewerkers, wat o.a. zorgt voor minder verzuim,

🗹 verkleinen de verloopintentie bij hun medewerkers, en dat is niet onbelangrijk in deze tijd van talentschaarste, 

🗹 maken van hun medewerkers 'employee brand ambassadors', wiens enthousiasme aanstekelijk werkt bij potentieel talent.

 

Investeren in werkbaar werk en duurzame inzetbaarheid is dan ook hét antwoord op jouw grootste zorg als werkgevers, met name het aan boord halen én duurzaam aan boord houden van talent.

02 / ANALYSE

Hoe werken wij?

01 / INTAKE

We starten steeds met een introductiegesprek waarin we jouw vraag naar werkbaar werk en duurzame inzetbaarheid exploreren.

Wat is je beweegreden?Verder bespreken we samen het verder verloop van het proces en maken we de nodige afspraken.

Een volgende stap is het uitvoeren van een duurzame inzetbaarheidsscan. Niet alleen als nulmeting, maar vooral om te meten hoe het vandaag gesteld is met de inzetbaarheid van de medewerkers en te onderzoeken waar de verbeterpunten liggen. 

03 / ADVIES

Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek bepalen wij samen de doelstellingen en stellen we een gericht verbeterplan op. Een maat-werktraject dat volledig is afgestemd op de huidige situatie, de doelen en het succes en de continuïteit van de organisatie.

04 / UITVOER

Daarna begeleiden we je graag bij de uitvoering en de implementatie van het verbeterplan. Waar nodig doen we beroep op ons netwerk van ervaren experts inzake werkbaar werk en duurzame inzetbaarheid. Tot slot zorgen we voor de borging van de resultaten.

Wil je graag aan de slag?

Wij staan voor je klaar!