Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid (D.I.) is het optimaal inzetbaar houden van je medewerkers. Vanaf hun eerste werkdag tot aan het pensioen. Dat kan gaan om hun inzetbaarheid in jouw organisatie, maar ook om hun bredere inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

Investeren in de duurzame inzetbaarheid van je medewerkers is een must! Tot op hogere leeftijd vitaal en gezond kunnen blijven doorwerken – dat is waar D.I. in essentie om draait. Het levert je als werkgever competente, fitte en gemotiveerde werknemers op, die optimaal bijdragen aan een flexibele en productieve organisatie.

Om deze veranderingen het hoofd te kunnen bieden, moeten organisaties niet alleen wendbaar zijn. Zij moeten vooral over medewerkers beschikken die nu en in de toekomst flexibel, gezond en productief zijn. Terwijl medewerkers zelf de verantwoordelijkheid dragen in het fysiek en mentaal fit blijven en het blijven ontwikkelen van kennis en vaardigheden, dien je als werkgever hen hierin wel optimaal te ondersteunen en de juiste randvoorwaarden te creëren. Investeren in de duurzame inzetbaarheid van je medewerkers doe je enerzijds door de ‘werkpuzzelstukjes’ continu te schaven en bij te knippen of, anders gezegd, door op vernieuwende wijze te interveniëren op de inrichting van taken, functies en loopbanen. Anderzijds door je medewerkers te stimuleren tot het continu blijven ontwikkelen, hen te ondersteunen bij het op peil houden van hun kennis, vaardigheden, gezondheid en vitaliteit, en hen de ruimte te bieden om het werk te personaliseren zoals meer autonomie geven, meer regelmogelijkheden en job-crafting. Het uiteindelijke doel is wat je als werkgever vraagt en biedt duurzaam te laten aansluiten bij wat werknemers kunnen en willen (en vice versa), waardoor zij langer en meer gemotiveerd aan de slag kunnen en willen blijven, alsook aantrekkelijk blijven voor jou én toekomstige werkgevers.

 

Omdat het loont!

Werkgevers die sturen op werkbaar werk en duurzame inzetbaarheid, benutten het aanwezige talent in hun organisatie optimaal. Zij hebben betrokken, gemotiveerde en tevreden medewerkers die minder vaak verzuimen en meer bereid zijn tot flexibiliteit. Bovendien zullen hun medewerkers minder geneigd zijn om van werkgever te veranderen, en dat is niet onbelangrijk in een arbeidsmarkt waar talent almaar schaarser wordt. Niet alleen blijven tevreden medewerkers in de organisatie, zij maken de organisatie tevens aantrekkelijk voor potentiële medewerkers. Tevreden medewerkers zijn namelijk de belangrijkste ambassadeurs van een organisatie. Investeren in werkbaar werk en duurzame inzetbaarheid is dan ook hét antwoord op de grootste zorg van werkgevers, met name het vinden en duurzaam aan de slag houden van talentvolle medewerkers.

WIIFY?

Duurzame inzetbaarheid leidt tot een win-win situatie. Werk maken van meer zinvol en werkbaar werk zorgt ervoor dat medewerkers langer en meer gemotiveerd aan de slag kunnen en willen blijven. Voor hun werkgever kan het onderstaande baten opleveren:  

  • Hoger rendement van investering door minder verloop

  • Meer rendement uit arbeid door hogere motivatie en betrokkenheid

  • Innovatie van werkprocessen door maatwerk

  • Hogere werknemerstevredenheid, lagere verzuimcijfers

  • Hoger rendement uit werving- en selectieactiviteiten

  • Meer capaciteit om marktkansen te benutten

  • Winst door kwaliteitsstijging

  • Behoud van bedrijfscontinuïteit

  • Concurrentie- en imagovoordeel

Klik op de foto om deze te vergroten

Organisaties die sturen op duurzame inzetbaarheid, benutten het aanwezige talent in hun organisatie maximaal. Ze hebben betrokken en gemotiveerde medewerkers die minder vaak verzuimen. Bovendien slagen zij erin om goed personeel aan te trekken en te behouden, ondanks de economische tegenwind of krapte op de arbeidsmarkt Hierdoor zijn zij ook beter in staat om met veranderingen door conjuncturele schommelingen om te gaan.

TRAJECT

01 / INTAKE
02 / ANALYSE

We starten steeds met een introductiegesprek waarin we jouw vraag naar duurzame inzetbaarheid grondig exploreren. Wat is je beweegreden? Verder bespreken we samen het verder verloop van het proces en maken we de nodige afspraken.

Een volgende stap is het uitvoeren van een duurzame inzetbaarheidsscan. Niet alleen als nulmeting, maar vooral om te meten hoe het vandaag gesteld is met de inzetbaarheid van de medewerkers en te onderzoeken waar de verbeterpunten liggen. 

03 / ADVIES

Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek bepalen wij samen de doelstellingen en stellen we een gericht verbeterplan op. Een maat-werktraject dat volledig is afgestemd op de huidige situatie, de doelen en het succes en de continuïteit van de organisatie.

04 / UITVOER

Daarna begeleiden we je graag bij de uitvoering en de implementatie van het verbeterplan. Waar nodig doen we beroep op ons netwerk van ervaren experts op het brede terrein van duurzame inzetbaarheid. Tot slot zorgen we voor de borging van de resultaten.

Wil je graag aan de slag?

Okay, let's talk!