LINKS
ABOUT

MOOI WERK MAKERS

Kesseldallaan 12/303

B-3010 Kessel-Lo

BE 0563.711.045

bart@mooiwerkmakers.be

Tel: +32 468 12 06 08

SOCIAL
 • LinkedIn - White Circle
 • Twitter - White Circle

Icons made by Eucalyp from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

Duurzame inzetbaarheid (D.I.) is het optimaal inzetbaar houden van je medewerkers. Vanaf hun eerste werkdag tot aan het pensioen. Dat kan gaan om hun inzetbaarheid in jouw organisatie, maar ook om hun bredere inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.

Investeren in de duurzame inzetbaarheid van je medewerkers is een must! Tot op hogere leeftijd vitaal en gezond kunnen blijven doorwerken – dat is waar D.I. in essentie om draait. Het levert je als werkgever competente, fitte en gemotiveerde werknemers op, die optimaal bijdragen aan een flexibele en productieve organisatie.

WIIFY?

Duurzame inzetbaarheid leidt tot een win-win situatie. Werk maken van meer zinvol en werkbaar werk zorgt ervoor dat medewerkers langer en meer gemotiveerd aan de slag kunnen en willen blijven. Voor hun werkgever kan het onderstaande baten opleveren:  

 • Hoger rendement van investering door minder verloop

 • Meer rendement uit arbeid door hogere motivatie en betrokkenheid

 • Innovatie van werkprocessen door maatwerk

 • Hogere werknemerstevredenheid, lagere verzuimcijfers

 • Hoger rendement uit werving- en selectieactiviteiten

 • Meer capaciteit om marktkansen te benutten

 • Winst door kwaliteitsstijging

 • Behoud van bedrijfscontinuïteit

 • Concurrentie- en imagovoordeel

Klik op de foto om deze te vergroten

Organisaties die sturen op duurzame inzetbaarheid, benutten het aanwezige talent in hun organisatie maximaal. Ze hebben betrokken en gemotiveerde medewerkers die minder vaak verzuimen. Bovendien slagen zij erin om goed personeel aan te trekken en te behouden, ondanks de economische tegenwind of krapte op de arbeidsmarkt Hierdoor zijn zij ook beter in staat om met veranderingen door conjuncturele schommelingen om te gaan.

TRAJECT

01 / INTAKE
02 / ANALYSE

We starten steeds met een introductiegesprek waarin we jouw vraag naar duurzame inzetbaarheid grondig exploreren. Wat is je beweegreden? Verder bespreken we samen het verder verloop van het proces en maken we de nodige afspraken.

Een volgende stap is het uitvoeren van een duurzame inzetbaarheidsscan. Niet alleen als nulmeting, maar vooral om te meten hoe het vandaag gesteld is met de inzetbaarheid van de medewerkers en te onderzoeken waar de verbeterpunten liggen. 

03 / ADVIES

Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek bepalen wij samen de doelstellingen en stellen we een gericht verbeterplan op. Een maat-werktraject dat volledig is afgestemd op de huidige situatie, de doelen en het succes en de continuïteit van de organisatie.

04 / UITVOER

Daarna begeleiden we je graag bij de uitvoering en de implementatie van het verbeterplan. Waar nodig doen we beroep op ons netwerk van ervaren experts op het brede terrein van duurzame inzetbaarheid. Tot slot zorgen we voor de borging van de resultaten.

Wil je graag aan de slag?

Okay, let's talk!