HR business case

Nog niet overtuigd van de meerwaarde van het investeren in een HR-project? Of wel, maar heb je nog geen commitment bij het management? Wordt het project te duur gevonden? Of erger: is het onvoldoende financieel onderbouwd? Of wordt het nut er niet van ingezien?

 

Dan is het tijd voor het opstellen van een stevig onderbouwde HR business case, want hiermee:

✓ onderbouw je waarom je bedrijf best in het project investeert,

✓ geef je inzicht in de kosten, baten en risico’s van het project,

✓ maak je voorafgaand aan het project de meerwaarde ervan duidelijk,

✓ help je het management bij hen nemen van een doordachte beslissing over het project. 

 

De opzet van een HR businesscase loopt via een drietal stappen:

  1. De business rationale
    Het opmaken van een business case op hoofdlijnen. Je geeft aan waarom je het project wil uitvoeren, en wat de voor- en nadelen van het project zijn. Deze voors en tegens worden in deze fase nog gedefinieerd in termen van goed en slecht, en zullen in de volgende stap gedetailleerder uitgewerkt worden. Doel van deze stap is inzicht bieden in het potentieel van het projectvoorstel.

  2. De financiële rechtvaardiging
    Lijkt het project voldoende potentieel te hebben? Goed! Breng nu de voor- en nadelen die in de vorige stap zijn geïdentificeerd verder in kaart, ken (waar mogelijk) een meeteenheid en een hoeveelheid toe, en zet deze vervolgens om naar euro’s. Doel van deze stap is de nodige informatie te verschaffen op basis waarvan de beslissing om al dan niet te starten met het project kan worden genomen.

  3. Het vaststellen en monitoren van KPI's
    De business case moet na de vorige stap nog niet in de kast verdwijnen. Een goed opgezette business case is ook een sturingsinstrument. Ligt het project mooi op koers om de vooropgestelde doelstellingen te halen? Een handige manier om dat te achterhalen is door de KPI’s in de gaten te houden: kritieke prestatie indicatoren. Het monitoren van deze indicatoren helpt een vinger aan de pols te houden en tijdig in te grijpen als dat nodig is.

Zin in meer?

Dat kan! Wij hebben een handig instrument ontwikkeld waarmee je zelf met je collega's aan de slag kan en een HR business case kan opmaken voor je project rond duurzame inzetbaarheid. Heb je nood aan extra ondersteuning, geen probleem. Homo Faber begeleidt je graag bij het opstellen van de business case voor je project.

Stuur mij de HR business case!

Bedankt voor de inzending!

Benieuwd naar ons instrument?

Vraag 'm aan, het kost je niets!