Krijg de juiste mensen op de juiste plek

De krapte op de arbeidsmarkt was nog nooit zo groot. Veel werkgevers schreeuwen om personeel.

In de strijd om talent worden kosten noch moeite gespaard:

 

○ een kostbare employer branding campagne,

○ een team van gekwalificeerde recruiters,

○ slimme werving- en rekruteringstechnieken zoals chatbots,

○ aanbrengbonussen voor medewerkers die een kandidaat aanbrengen,

○ een goed retentiebeleid om medewerkers te boeien en te binden,

○ ...

 

Maar ondanks deze investeringen, wordt het in de huidige arbeidsmarkt steeds moeilijker om medewerkers te vinden. Functies blijven langere tijd niet ingevuld, met alle gevolgen vandien. Meer doen van wat je altijd al deed, biedt gen soelaas meer.

 

Tijd om anders te rekruteren en het on(der)benut talent in én buiten de organisatie aan te boren. Hoe?

Met één van onderstaande methodes van 'Job Redesign'!

Inclusief
job
design

Nieuwe laagdrempelige functies creëren door repetitieve, logistieke, administratieve en organisatorische taken uit de functies van bestaande medewerkers te halen.

Job &
team carving

Een functie van een bepaalde medewerker aanpassen door de minder passende taken uit de functie te snijden en te ruilen met taken uit het takenpakken van collega's.

Lees verder
Job &
team
crafting

Medewerkers zelf of samen met hun collega's laten sleutelen aan hun takenpakket, zodat hun taken beter aansluiten bij wat zij goed kunnen én graag doen.

Werkgevers die het werk in de organisatie slim durven herinrichten en zodoende hun vacatures sneller ingevuld krijgen,

🗹 besparen tijd in hun rekruteringsproces,

🗹 besparen op werving- en selectiekosten,

🗹 verlagen hun productiviteitsverlies als gevolg van personeelstekort,

🗹 verminderen het risico op verzuim en verloop als gevolg van extra werkdruk bij collega's door personeelstekort,

🗹 hebben voldoende personeelscapaciteit om de vragen van de markt te beantwoorden.

Hoe werken wij?

01 / INTAKE
02 / ANALYSE

We starten steeds met een goed gesprek waarin we jouw uitdaging - huidig of toekomstig - grondig exploreren en samen verkennen of het anders organiseren van het werk hier een oplossing kan bieden. Dit resulteert in een one-page business case.

Als het anders inrichten van werk effectief antwoorden biedt op uw uitdaging, starten we met het analys-eren van de werkprocessen, de functies en de taken. Tevens brengen we de economische meerwaarde van het anders inrichten van het werk in beeld.

03 / ADVIES

Op basis van onze analyses formuleren we een advies met daarin een duidelijke omschrijving van de nieuwe inrichting van het werk, de stappen om tot deze herinrichting te komen en een helder beeld van de kosten en baten van deze herinrichting.

04 / UITVOER

Daarna begeleiden we je graag bij de uitvoering en de implementatie van het advies. Waar nodig doen we beroep op ons netwerk van arbeidsbemiddelaars die eventuele nieuwe vacatures kunnen helpen invullen. Tot slot zorgen we voor de borging van de resultaten.

Wil je graag aan de slag?

Wij staan voor je klaar!