LINKS
ABOUT

MOOI WERK MAKERS

Kesseldallaan 12/303

B-3010 Kessel-Lo

BE 0563.711.045

bart@mooiwerkmakers.be

Tel: +32 468 12 06 08

SOCIAL
  • LinkedIn - White Circle
  • Twitter - White Circle

Icons made by Eucalyp from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY

Sleutelen aan werk

Medewerkers zelf of gezamenlijk met collega’s laten sleutelen aan hun eigen werk met de bedoeling te komen tot een betere match tussen het werk en datgene wat men kan en wil. Via job- en team crafting kunnen medewerkers aanpassingen doen die helpen om uitdagend, betekenisvol en gezond werk te behouden of te bevorderen. 

 

Door aan hun werk te sleutelen maken zij hun job mooier en werkbaarder, en verbeteren daarmee zowel hun werkvermogen (algemene gezondheid, fysiek werkvermogen en psychisch werkvermogen) als hun werkmotivatie. Tijdens het sleutelen houden zij daarbij uiteraard rekening met de organisatie-doelstellingen en de consequenties voor collega’s of klanten. 

HOE? ZO!

We onderscheiden vier manieren om te werken aan mooi werk. Er

kan een aanpassing zijn op WAT je doet, met WIE, HOE en WAAR. 

01 / TAAK

Meer uitdagende taken doen, meer het accent leggen op het werk dat men goed kan of het afstoten van vervelende taken

02 / RELATIES

het werk zo te organiseren dat je meer contacten hebt met de klant, of juist minder met collega’s met wie je slecht samenwerkt

03 / BETEKENIS

anders naar je werk kijken door meer de nadruk te leggen op het doel van het werk en wat het resultaat daarvan betekent voor anderen.

04 / CONTEXT

spelen met de werkplek, de werkomgeving of de werktijd. Het Nieuwe Werken is hier een voorbeeld van.

TRAJECT

We maken voor de job- en team crafting trajecten gebruik van de Mooi Werk Tool, een webapplicatie ontwikkeld door TNO en de Universiteit Twente. Een teamtraject duurt ongeveer 6 tot acht weken en omvat twee workshop van telkens één dagdeel gevolgd door een terugbliksessie. Workshops kennen een max. van 12 deelnemers en worden begeleid door 1 of 2 trainers van de Mooi Werk Makers

01 / WORKSHOP 1

In deze eerste sessie (4u) gaat men actief aan de slag met de digitale Mooi Werk Tool. Onder onze begeleiding brengen de teamleden eerst individueel de passende en (steeds) minder passende onderdelen van hun werk in kaart. Deze eerste workshop resulteert in drie individuele sleutelacties om het eigen werk mooier te maken. In de daaropvolgende weken voeren de teamleden deze sleutelacties uit, waardoor zij meer grip op het verbeteren van de eigen job. 

02 / WORKSHOP 2

In de tweede sessie (4u) gaat het team op zoek hoe ze samen elkaars werk mooier kunnen maken. Deze workshop bouwt verder op de individuele informatie uit de eerste workshop. Deze informatie wordt in een anonieme teamanalyse verwerkt en geeft het team en de leidinggevende inzicht in de taken waarop gezamenlijke actie vereist is voor een verbeterde inzetbaarheid voor de toekomst. Na de tweede workshop voeren de teamleden opnieuw aan sleutelacties uit.

03 / TERUGBLIK

Nadat het team gedurende enkele weken aan de slag is geweest met de collectieve sleutelacties volgt een collectieve terugbliksessie (2u). De teamleden en de leidinggevende evalueren samen de verschillende sleutelacties ter verbetering van de inzetbaarheid. In overleg kan een verdere borging van de job crafting acties worden begeleid en gemonitord om tot heldere en concrete veranderingen te komen (eventueel verrijkt met onderzoek en/of beleidsrapportage).

Wij helpen je graag op weg tijdens een 1-op-1 strategisch gesprek

 

Wil je graag aan de slag?

Top, wij staan voor je klaar!