nieuw logo_wit_transparante achtergrond_

Home > Quick scan inzetbaarheid medewerkers

Quick scan inzetbaarheid medewerkers

Je bent benieuwd waar de belangrijkste aandachtspunten zijn binnen de organisatie voor de inzetbaarheid van medewerkers, zoals gezondheid, werkplezier, kennisuitstroom, etc.?

Check het eenvoudig met deze quick scan! Wil je de quick scan graag downloaden en opslaan? Dat kan! Klik op het pdf icoontje om de download te starten

Prestaties

 • Hoe presteren medewerkers? (1=slecht, 10=uitstekend)          

 • Wat vindt u van het verzuim (1=kan veel lager, 10=het verzuim is heel
  laag en kan eigenlijk niet beter) 

 • Mate waarin medewerkers door oorzaken privé en/of werk belemmerd
  worden in hun werk (1=zelden, 10=heel vaak) 

Gezondheid

 • Kunnen werknemers voldoen aan de lichamelijke eisen die het werk stelt? 
  (1=helemaal niet, 10= heel goed)

 • Kunnen werknemers voldoen aan de geestelijke eisen die het werk stelt
  (1=helemaal niet, 10=heel goed) 

 • Hoe beoordeelt u de gezondheid/energie/fitheid van werknemers?
  (1=zeer 
  slecht, 10=zeer goed) 

Motivatie

 • Hoe beoordeelt u de tevredenheid van de medewerkers
  (1=zeer ontevreden, 
  10=zeer tevreden)

 • Hoe beoordeelt u de betrokkenheid van de medewerkers bij het werk en de
  organisatie (1=weinig betrokken, 10=sterk betrokken) 


Werk-privébalans

 • In welke mate zijn medewerkers in staat werk- en privétaken te combineren?
  (1=voor veel medewerkers is dit moeilijk, 10=combineren is voor de meeste
  medewerkers geen probleem) 

 • Hoe zit het met de financiële situatie van medewerkers (1=zeer slecht of veel
  moeite om rond te komen, 10=medewerkers hebben geen financiële problemen)


Veranderingsbereidheid

 • Wat vindt u van de veranderingsbereidheid van medewerkers 
  (1=medewerkers zijn niet bereid te veranderen, 10=medewerker zijn flexibel
  en passen zich gemakkelijk aan nieuwe omstandigheden en eisen) 

 • In welke mate zijn medewerkers in staat om te gaan met druk en
  veranderingen (1=in het geheel niet, 10=zeer goed) 

 • Bewegen medewerkers mee in denken en handelen (1=sterk vastgeroeste
  populatie, 10=wij hebben medewerkers die heel goed meebewegen met
  vernieuwingen/veranderingen die nodig zijn) 


Persoonlijlk leiderschap

 • In welke mate nemen medewerkers verantwoordelijkheid voor hun eigen
  gezondheid? (1=in het geheel niet, 10=medewerkers pakken heel goed hun
  verantwoordelijkheid) 

 • In welke mate vinden medewerkers hun eigen ontwikkeling belangrijk? (1=in
  het geheel niet, 10=medewerkers zijn alert op hun eigen ontwikkeling) 

 • Het lukt medewerkers te werken aan hun inzetbaarheid (1=in het geheel
  niet, 10=zeer goed)


Cultuur 

 • Hoe beoordeelt u de onderlinge samenwerking van uw personeel? (1=slecht,
  10=zeer goed) 

 • Is er sprake van een ‘aanspreekcultuur’ (elkaar wijzen op
  verantwoordelijkheden en het werken aan inzetbaarheid) (1=in het geheel
  niet, 10=zeer goed) 

 • Wordt er gesproken over inzetbaarheid(sproblemen)? (1=in het geheel niet,
  10=jazeker) 

Toekomstige inzetbaarheid (1=geheel mee oneens, 10=geheel mee eens)

Ik verwacht dat méér werknemers in de toekomst… 

 • …. moeite zullen hebben met de zwaarte van het werk

 • …. toe zijn aan meer of andere uitdagingen in het werk

 • .... verouderde kennis en vaardigheden zullen hebben

 • …. minder goed presteren dan nu 

1    2    3    4    5    6     7    8    9   10 

o     o     o     o     o     o     o     o     o     o

o     o     o     o     o     o     o     o     o     o

o     o     o     o     o     o     o     o     o     o

1    2    3    4    5    6     7    8    9   10 

o     o     o     o     o     o     o     o     o     o

o     o     o     o     o     o     o     o     o     o

o     o     o     o     o     o     o     o     o     o

1    2    3    4    5    6     7    8    9   10 

o     o     o     o     o     o     o     o     o     o

o     o     o     o     o     o     o     o     o     o

o     o     o     o     o     o     o     o     o     o

1    2    3    4    5    6     7    8    9   10 

o     o     o     o     o     o     o     o     o     o

o     o     o     o     o     o     o     o     o     o

1    2    3    4    5    6     7    8    9   10 

o     o     o     o     o     o     o     o     o     o

o     o     o     o     o     o     o     o     o     o

o     o     o     o     o     o     o     o     o     o

1    2    3    4    5    6     7    8    9   10 

o     o     o     o     o     o     o     o     o     o

o     o     o     o     o     o     o     o     o     o

o     o     o     o     o     o     o     o     o     o

1    2    3    4    5    6     7    8    9   10 

o     o     o     o     o     o     o     o     o     o

o     o     o     o     o     o     o     o     o     o

o     o     o     o     o     o     o     o     o     o

1    2    3    4    5    6     7    8    9   10 

 

o     o     o     o     o     o     o     o     o     o

o     o     o     o     o     o     o     o     o     o

o     o     o     o     o     o     o     o     o     o

o     o     o     o     o     o     o     o     o     o

Deze quick scan is een afgeleide van de duurzame inzetbaarheidsscan die wij hanteren om de inzetbaarheid van je medewerkers in kaart te brengen en een plan van aanpak op maat van uw organisatie uit te werken.

Wil je hierover meer weten?