top of page

Diversiteit & inclusie

Steeds meer organisaties raken doordrongen van het belang en de noodzaak om aandacht te besteden aan de diversiteit van hun medewerkersbestand en werk te maken van een inclusieve werkomgeving. Diversiteit en inclusie. In de praktijk worden deze twee begrippen vaak in één adem genoemd, waardoor beide begrippen vrijwel synoniemen lijken te zijn of het ene automatisch het ander lijkt te impliceren. Toch zijn het in wezen heel verschillende begrippen.


Onder diversiteit verstaan we letterlijk ‘alle aspecten waarop mensen kunnen verschillen’. Diversiteit gaat over zichtbare verschillen én onzichtbare verschillen. Sommige onderzoeken laten zien dat meer diversiteit zorgt voor meer creativiteit, innovatie en probleemoplossend vermogen, en uiteindelijk voor betere organisatieprestaties. Andere onderzoeken spreken deze resultaten tegen. De verklaring is dat diversiteit voor verschillende perspectieven, ervaringen en meningen zorgt, wat op zijn beurt kan leiden tot meer subgroepsvorming, uitsluiting, misverstanden, discussies, conflicten, etc. Conclusie: diversiteit werkt niet vanzelf. Het moet worden gemanaged met diversiteitsinterventies gericht op het voorkomen van  uitsluiting en discriminatie, en het beperken van problemen op de werkvloer ten gevolge van diversiteit.

Maar... meer diversiteit alleen zorgt niet voor betere organisatieresultaten. Zonder inclusie is het weinig waarschijnlijk dat je de vruchten van de diversiteit in de organisatie zal plukken. Inclusie kan in essentie gezien worden als synoniem voor een gevoel van erbij horen (belonging) én jezelf kunnen zijn (uniqueness). In organisatiecontext gaat het over de mate waarin individuele medewerkers – ongeacht hun verschillen – zich veilig, vertrouwd, geaccepteerd, gerespecteerd, ondersteund, gewaardeerd, vervuld, betrokken en authentiek voelen in hun werkomgeving (psychologische veiligheid). Inclusie vraagt om een breedgebouwd hr-beleid dat inzet op talenten, diversiteit, levenslang leren, preventie, retentie, en mobiliteit als krachtdadig instrument om de krapte het hoofd te bieden en arbeidspotentieel maximaal in te zetten. 

Meerwaarde van diversiteit en inclusie (mits goed uitgewerkt)

🗹 Betere financiële prestaties

🗹 Verbeterde klantgerichtheid

🗹 Beter oplossingsvermogen
🗹 Meer innovatie

🗹 Grotere medewerkerstevredenheid

🗹 Betere employer branding

Onze aanpak

01 / INTAKE
02 / ANALYSE
03 / ADVIES
04 / UITVOER

We starten steeds met een kennismakingsgesprek waarin we jouw vraag naar diversiteit en inclusie te exploreren. Wat is je beweegreden? Verder bespreken we samen het verder verloop van het proces en maken we de nodige afspraken.

In een volgende stap gaan we op onderzoek uit. Dat kan op verschillende manieren: strategische gesprekken met het management, medewerkersbevraging rond inclusie, scan van het hr-beleid en de praktijken,... . Doel zicht te krijgen op wat er nodig is om als organisatie meer divers en inclusief te worden.

Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek bepalen we samen de doelstellingen en stellen we een gericht actieplan op. Een maatwerktraject dat volledig is afgestemd op de huidige situatie, de doelen en het succes en de continuïteit van de organisatie.

Daarna begeleiden we je graag bij de uitvoering en de implementatie van het plan van aanpak. Waar nodig doen we beroep op ons netwerk van ervaren experts. Tot slot zorgen we voor de verankering en borging van de resultaten. 

Wil je graag aan de slag?

Wij staan voor je klaar!

bottom of page