top of page

Inclusief job design

De krapte op de arbeidsmarkt was nog nooit zo groot. Veel werkgevers schreeuwen om personeel.

In de strijd om talent worden kosten noch moeite gespaard:

 

○ een kostbare employer branding campagne,

○ een team van gekwalificeerde recruiters,

○ slimme werving- en rekruteringstechnieken zoals chatbots,

○ aanbrengbonussen voor medewerkers die een kandidaat aanbrengen,

○ een goed retentiebeleid om medewerkers te boeien en te binden,

○ ...

 

Maar ondanks deze investeringen, wordt het in de huidige arbeidsmarkt steeds moeilijker om medewerkers te vinden. Functies blijven langere tijd niet ingevuld, met alle gevolgen van dien. Meer doen van wat je altijd al deed, biedt gen soelaas meer.

 

Tijd om anders te rekruteren en het on(der)benut talent in én buiten de organisatie aan te boren. Hoe?

Met één van onderstaande methodes van 'inclusief job design'!

Meerwaarde van inclusief job design

🗹 Tijd besparen in het rekruteringsproces

🗹 Werving- en selectiekosten besparen

🗹 Productiviteitsverlies als gevolg van personeelstekort verminderen

🗹 Het risico op verzuim en verloop als gevolg van extra werkdruk bij collega's door personeelstekort verlagen

🗹 Over voldoende personeelscapaciteit beschikken om de vragen van de markt te beantwoorden

Onze aanpak

01 / INTAKE

We starten met een goed gesprek waarin we jouw huidige of toekomstige uitdaging grondig exploreren en samen verkennen of inclusief job design hier een oplossing kan bieden. Dit resulteert in een one-page business case.

02 / ANALYSE
03 / ADVIES
04 / UITVOER

Als het anders inrichten van werk effectief antwoorden biedt op uw uitdaging, analyseren we de werkprocessen en de taken. Tevens brengen we de economische meerwaarde van het anders inrichten van het werk in beeld.

Op basis van onze analyses formuleren we een advies met daarin een duidelijke omschrijving van de nieuwe inrichting van het werk, de stappen om tot deze herinrichting te komen, en een helder beeld van de kosten en baten ervan.

Daarna begeleiden we je bij de implementatie van het advies. Waar nodig doen we beroep op ons netwerk van arbeidsbemiddelaars die eventuele nieuwe vacatures kunnen helpen invullen. 

Wil je graag aan de slag?

Wij staan voor je klaar!

bottom of page