top of page

Strategische personeelsplanning

De wereld verandert snel. Hoe zorg je dat je organisatie, afdelingen en medewerkers zijn afgestemd op deze veranderingen en toegroeien naar de organisatie van de toekomst? Hoe breng je zo’n werkomgeving nu in de praktijk?

Toekomstbestendig personeelsbeleid - met een modern woord: strategische personeelsplanning - is voor iedere organisatie van groot belang om te zorgen voor een goede bezetting, voor nu én in de toekomst. Strategische personeelsplanning laat tijdig zien waar knelpunten zitten, zodat je daarop als organisatie kan anticiperen. Met een goede strategische personeelsplanning bent je beter in staat beargumenteerde beleidskeuzes te maken, o.a. op het gebied van in-, door- en uitstroom van personeel.

Strategische personeelsplanning geeft sturingsmogelijkheden. Het laat je verder vooruit kijken en over afdelingen heen steeds opnieuw bepalen wat de wenselijke personele strategie is om uw ambitie en doelen te realiseren.

Meerwaarde van strategische personeelsplanning

🗹 Duidelijk zicht op de benodigde human resources om businessdoelstellingen te realiseren

🗹 Beter inspelen op de ontwikkelingen van de toekomst door een wendbaarder medewerkersbestand

🗹 Optimalisatie van de medewerkers en meer sturing op retentie en verloop

🗹 Inzicht in de talenten, competenties en ontwikkelpunten van medewerkers

🗹 Effectievere ontwikkeling van medewerkers 

Onze aanpak

01 / INTAKE

We starten met een gesprek waarin we jouw vraag naar strategische personeels-planning exploreren. Verder bespreken we samen het verder verloop van het proces en maken we de nodige afspraken.

02 / ANALYSE
03 / ADVIES
04 / UITVOER

We starten met het bepalen van je bedrijfsdoelstellingen en gaan na welke externe factoren het realiseren ervan vandaag en/of morgen belemmeren. Vervolgens zoeken we antwoorden op vragen als: wie hebben we nu nodig, wie in de toekomst en hoe verhoudt zich dat met het huidige personeel?

De analyse geeft inzicht in de mogelijke verwachte tekorten en overschotten. Niet alleen qua aantallen, maar ook met betrekking tot kwaliteiten. In deze stap brainstormen we over mogelijke acties om knelpunten en kansen proactief op te pakken, en stellen we een concreet actieplan op.

Daarna begeleiden we je graag bij de uitvoering en de implementatie van het plan van aanpak. Tot slot zorgen we voor de verankering en borging van de resultaten.

Wil je graag aan de slag?

Wij staan voor je klaar!

bottom of page