Tijd voor strategische personeelsplanning

De wereld verandert snel. Hoe zorg je dat je organisatie, afdelingen en medewerkers zijn afgestemd op deze veranderingen en toegroeien naar de organisatie van de toekomst? Hoe breng je zo’n werkomgeving nu in de praktijk?

Strategische personeelsplanning geeft sturingsmogelijkheden. Het laat u verder vooruit kijken en over afdelingen heen steeds opnieuw bepalen wat de wenselijke personele strategie is om uw ambitie en doelen te realiseren.

Strategische personeels-planning

Een middel dat volledig meegaat met de strategie van de organisatie en leidt tot een optimale personele bezetting binnen de organisatie nu en in de toekomst. 

Werkgevers die inzetten op strategische personeelsplanning:

🗹 hebben een duidelijk zicht op de benodigde human resources om hun businessdoelstellingen te realiseren,

🗹 kunnen beter inspelen op de ontwikkelingen van de toekomst, doordat hun medewerkersbestand wendbaarder is, 

🗹 optimaliseren de inzet van hun medewerkers en hebben meer sturing op retentie en verloop,

🗹 vergroten het inzicht van hun medewerkers in de organisatie en hun eigen functioneren daarbinnen: wat zijn mijn talenten, competenties en vaardigheden? En waar liggen mijn ontwikkelpunten?

🗹 bevorderen de effectieve ontwikkeling van hun medewerkers, doordat duidelijk is waar zij naartoe werken en welke opleiding, begeleiding of coaching daarbij nodig zijn.

02 / ANALYSE

Hoe werken wij?

01 / INTAKE

We starten met een gesprek waarin we jouw vraag naar strategische personeels-planning exploreren.

Verder bespreken we samen het verder verloop van het proces en maken we de nodige afspraken.

We vertalen samen met u de strategische koers naar human resources. We maken de huidige bezetting en toekomstige personele behoefte inzichtelijk, zowel kwalitatief als kwantitatief.

03 / ADVIES

Op basis van de uitkomsten van de vorige stap formuleren we een antwoord op vragen als: wie hebben we nu nodig, wie in de toekomst en hoe verhoudt zich dat met het huidige personeel?

04 / UITVOER

Daarna begeleiden we je graag bij de uitvoering en de implementatie van het plan van aanpak. Tot slot zorgen we voor de verankering en borging van de resultaten.

Wil je graag aan de slag?

Wij staan voor je klaar!