top of page

Koers naar talent in overvloed

204213000_01.png

Editors: Moens Bart, Roskam Pascal, Van den Bosch Veerle

Auteurs: Nikolaj Basselé, Irmgard Borghouts-van de Pas, Luc Dorenbosch, Charissa Freese, Tim Gielens, Bart Henssen, Geert Janssens, Hanne Kenis, Fréderic Lehembre, Hannes Leroy, Bart Moens, Annick Mortelmans, Stefanie Notebaert, Pascal Roskam, Leen Ryckewaert, Fien Van den Abeele, Veerle Van den Bosch, Katrijn Vanderweyden, Sarah Vansteenkiste, Eva Vantomme

Inclusief HRM als kompas 

Talent in overvloed, huh? De afgelopen jaren zijn we om de oren geslagen met de boodschap dat er een enorm tekort aan talent is en zelfs nog meer zal zijn in de toekomst. Voor de start van de COVID-19-crisis werden werkgevers geconfronteerd met een (bijna) ongeziene arbeidsmarktkrapte. Vacatures raakten moeilijk ingevuld. Werkgevers vochten als het ware om talent. De COVID-19-crisis heeft die strijd enigszins op een lager pitje gezet, ook al blijven vele werkgevers zelfs in volle COVID-19-tijden schreeuwen om talent. Eens de pandemie onder controle is, zal de war for talent weer in alle hevigheid woeden.

Een tekort aan talent … en dat terwijl honderdduizenden mensen werkloos aan de kant staan? Kortgeschoolden, 55-plussers, mensen met een migratieachtergrond, mensen met een beperking, langdurig arbeidsongeschikten. Onbenut talent. Steeds meer werkgevers willen dat onbenut talent benutten. Inclusief werkgeven dus. Helaas weten zij niet altijd handen en voeten te geven aan dat inclusief werkgeven. Het blijft bij goede voornemens. Jammer, want niemand wint daarbij.

In Koers naar talent in overvloed! geven de auteurs een antwoord op vragen als:

  • Wat is inclusief werkgeven?

  • Waarom zou je inclusief werkgeven?

  • En vooral, hoe pak je dat concreet aan?

 

Het boek is geschreven door academici én mensen uit het werkveld. Deze auteurs hebben inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en praktijk vertaald in praktische HR-handvatten die je als HR-manager, bedrijfsleider of leidinggevende kan gebruiken om met inclusief werkgeven aan de slag te gaan. De vele praktijkvoorbeelden en tips brengen de theorie tot leven, en bieden je bovendien inspiratie om inclusief werkgeven in jouw organisatie vorm te geven. Ook arbeidsbemiddelaars en HR-consultants zullen in dit boek een leidraad vinden.

De auteursopbrengsten van dit boek gaan naar de Koning Boudewijnstichting en zullen worden aangewend voor projecten die werken aan inclusie op de reguliere arbeidsmarkt.

bottom of page