top of page

Strategisch talentmanagement

“Eén van de grootste hindernissen die organisaties hebben bij het aantrekken of juist behouden van talent, is dat ze niet definiëren wat ze precies zoeken”, aldus Lidewey van der Sluis, hoogleraar Strategisch Talentmanagement aan de Nyenrode Business Universiteit. “Talent moet passen bij je visie als organisatie en je strategie voor de toekomst. Pas als je deze zaken helder voor ogen hebt, is het duidelijk wat voor skills je daarbij nodig hebt.”

In de context van strategisch talentmanagement zijn talenten mensen die in een organisatie op de één of andere manier een bijdrage leveren aan de strategische doelstellingen van die organisatie. Talenten zijn degenen die in een organisatie waarde toevoegen aan de producten of diensten en daarmee van toegevoegde waarde zijn voor de prestaties en ontwikkeling van die organisatie (Van der Sluis, 2008). Vanuit organisatieperspectief zijn talenten medewerkers, bedoeld als human assets van organisaties.

 

Strategisch talent management gaat er om de kennis, vaardigheden en persoonlijke eigenschappen van personeel optimaal te benutten en af te stemmen op de behoeften van de organisatie. Vaak zien we in de praktijk dat organisaties kiezen voor een smalle variant van talent management en zetten het alleen in voor de high potentials binnen een organisatie (= exclusief talent management). We pleiten ervoor om talent management voor de hele organisatie beschikbaar te maken. Inclusief talent management. Immers, wanneer talentmanagement alleen voor de high potentials is, kan dat demotiverend zijn voor de rest van het personeel.

Meerwaarde van strategisch talentmanagement

🗹 Minder verzuim en minder verloop
🗹 Gelukkige en betrokken medewerkers die zich committeren aan de organisatie
🗹 Creatievere strategieën en meer innovatie
🗹 Betere bedrijfsresultaten, zoals meer winst, klanttevredenheid en onderscheidend vermogen
🗹 Toekomstbestendig ondernemen door een klimaat van leren en ontwikkelen
🗹 Aantrekkelijk zijn én blijven voor (nieuw) talent

Onze aanpak

01 / INTAKE
02 / ANALYSE
03 / ADVIES
04 / UITVOER

We starten steeds met een introductiegesprek waarin we jouw uitdaging exploreren. Wat is je beweegreden? Verder bespreken we samen het verder verloop van het proces en maken we de nodige afspraken.

In een aantal sessies werken we een duidelijk kader uit over talent en talent management dat aansluit bij de doelstellingen van de organisatie. We werken rond vragen als: Wat is een talent voor jullie? Waarom inzetten op talenten? Hoe talenten ontdekken, benutten, ontwikkelen en/of aantrekken?

Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek werken we een strategisch talentbeleid uit, inclusief praktijken om talenten bij medewerkers te ontdekken, te benutten en te ontwikkelen management. Een beleid dat volledig is afgestemd op de huidige situatie, de doelen en het succes en de continuïteit van de organisatie.

Daarna begeleiden we je graag bij de uitvoering en de implementatie van het plan van aanpak. Waar nodig doen we beroep op ons netwerk van ervaren experts. Tot slot zorgen we voor de verankering en borging van de resultaten. 

Wil je graag aan de slag?

Wij staan voor je klaar!

bottom of page