top of page

Job- & team crafting

Weinig werknemers zijn écht gelukkig of tevreden op het werk. Minder dan een op de vijf, zo blijkt uit nieuw onderzoek van de UGent. Een precies even groot deel is in grote mate ontevreden en dus ongelukkig. De anderen voelen zich redelijk tevreden met hun job. Ontevreden werknemers zijn vaker ziek, minder betrokken, minder gemotiveerd en dus minder productief. Als werkgevers kan (moet?) je maatregelen nemen om de tevredenheid van je werknemers te bevorderen, bijvoorbeeld door in sociale steun te voorzien, ontwikkelingsmogelijkheden te bieden en/of de werkdruk te verlichten. Maar... wist je dat medewerkers ook zelf al dan niet samen met hun collega's initiatief kunnen nemen om hun werkgeluk te vergroten.

Hoe?

Met job- en team crafting!

 

Met job- en team crafting geven medewerkers zelf vorm aan hun werk met de bedoeling dat het beter aansluit bij hun talenten en behoeftes. Dat kunnen ze doen door het aanpassen van:

 

 • hun taken en taakinhoud (taak craften),

 • hun interacties en relaties op het werk (relationeel craften),

 • de betekenis of het doel van hun werk (cognitief craften),

 • aspecten van hun werkomgeving (contextueel craften),

 • de plaats waar en het tijdstip waarop ze hun werk uitvoeren (tijd en ruimte craften).

 

Kenmerkend voor deze aanpassingen is dat ze eerder klein van omvang zijn en mogelijk niet door anderen worden opgemerkt. Vaak gebeuren ze zonder medeweten of goedkeuring van de leidinggevende. Soms gebeurt het wel dat medewerkers hun informele aanpassingen achteraf formaliseren in concrete afspraken met de leidinggevende.

Meerwaarde van werkbaar werk:

🗹 Betere person-job fit 
🗹 Hogere arbeidstevredenheid, motivatie, bereidheid langer te werken
🗹 Meer betrokkenheid en hogere bevlogenheid 

🗹 Happy worker, productive worker

Wist je dat... Mooi Werk Makers een leuke job crafting tool heeft?

De Mooi Werk Tool helpt bij het sleutelen aan de eigen job om inzetbaarheidsrisico’s te verminderen. Met behulp van deze online tool krijgen medewerkers op speelse wijze inzicht in fits en misfits in het werk. Dit inzicht helpt hen vervolgens om kleine aanpassingen aan hun job te doen, zodat die weer beter past bij datgene wat zij graag doen en goed kunnen (hun talenten dus). Uiteraard zonder daarbij de organisatiedoelstellingen  uit het oog te verliezen. 

Onze aanpak

TEAM CRAFTING 

We maken voor de job- en team crafting trajecten gebruik van de Mooi Werk Tool, een webapplicatie ontwikkeld door TNO en de Universiteit Twente. Een teamtraject duurt ongeveer 6 tot acht weken en omvat twee workshop van telkens één dagdeel gevolgd door een terugbliksessie. Workshops kennen een max. van 12 deelnemers en worden begeleid door 1 of 2 trainers van de Mooi Werk Makers

01 / WORKSHOP 1

In deze eerste sessie (4u) gaan de medewerkers actief aan de slag met de digitale Mooi Werk Tool. Onder onze begeleiding brengen de teamleden eerst individueel de passende en (steeds) minder passende onderdelen van hun werk in kaart. Deze eerste workshop resulteert in drie individuele sleutelacties om het eigen werk mooier te maken. In de daaropvolgende weken voeren de teamleden deze sleutelacties uit, waardoor zij meer grip op het verbeteren van de eigen job. 

02 / WORKSHOP 2

In de tweede sessie (4u) gaat het team op zoek hoe ze samen elkaars werk mooier kunnen maken. Deze workshop bouwt verder op de individuele informatie uit de eerste workshop. Deze informatie wordt in een anonieme teamanalyse verwerkt en geeft het team en de leidinggevende inzicht in de taken waarop gezamenlijke actie vereist is voor een verbeterde inzetbaarheid voor de toekomst. Na de tweede workshop voeren de teamleden opnieuw aan sleutelacties uit.

03 / TERUGBLIK

Nadat het team gedurende enkele weken aan de slag is geweest met de collectieve sleutelacties volgt een collectieve terugbliksessie (2u). De teamleden en de leidinggevende evalueren samen de verschillende sleutelacties ter verbetering van de inzetbaarheid. In overleg kan een verdere borging van de job crafting acties worden begeleid en gemonitord om tot heldere en concrete veranderingen te komen (eventueel verrijkt met onderzoek en/of beleidsrapportage).

JOB CRAFTING 

Naast het begeleiden van teams kunnen ook individuele medewerkers bij ons terecht om aan hun werk te sleutelen.  Job crafting is een techniek die iedereen in 3 sessies kan leren. In drie sessies begeleiden we de medewerker bij het invullen van de Mooi Werk Tool. De eerste twee sessies volgen kort op elkaar. De derde sessie vindt pas vier tot zes weken na de tweede sessie plaats. In deze weken gaat de medewerker zelfstandig aan de slag met zijn of haar eigen crafting actieplan.

01 / SESSIE 1

Coachinggesprek van 1,5 uur gericht op analyse van de bestaande situatie:

 • Bewustwording

 • Analyse eigen werk: taken en talenten combineren

 • Ontwikkelingen in de eigen job/organisatie in beeld

 • Keuze: wat wil je aanpakken. 

02 / SESSIE 2
03 / SESSIE 3

Coachinggesprek van 1,5 uur gericht op het formuleren van een persoonlijk job crafting actieplan:

 • Inzicht in de 16 job crafting technieken

 • Opmaak job crafting actieplan maken a.d.h.v. de job crafting technieken

 • Logboek In Actie

Coachinggesprek gericht op het evalueren en bijstellen van het actieplan:

 • Terugblik op de job crafting experimenten

 • Aanscherpen persoonlijk job crafting actieplan

 • Verdiepen kennis en vaardigheden

Wil je graag aan de slag?

Wij staan voor je klaar!

bottom of page