Duurzame Inzetbaarheid Scan

Er is geen blauwdruk voor een beleid rond duurzame inzetbaarheid. Elk organisatie is anders en dat vraagt om maatwerk.

 

Onze wetenschappelijk onderbouwde Duurzame Inzetbaarheid Scan:

 

🗹 helpt je gericht werken aan een duurzaam HR-beleid op maat van je organisatie,

🗹 biedt een helder totaalbeeld van de huidige en toekomstige inzetbaarheid van de medewerkers,

🗹 toont waar de verbeterpunten liggen. 

 

Onze Duurzame Inzetbaarheid Scan is gebaseerd op het Huis van Werkvermogen ontwikkeld door de Finse professor Ilmarinen. Het dak is het werkvermogen dat steunt op vier verdiepingen: gezondheid, competenties, waarden en werk inclusief werk-privé balans. We kijken niet alleen naar de huidige staat van het huis. We peilen ook naar de verwachte toekomstige staat van het huis en wat medewerkers pro-actief ondernemen om deze staat te verbeteren of te veranderen

Met onze Duurzame Inzetbaarheid Scan brengen we in beeld hoe je medewerkers scoren op vlak van:

  • Gezondheid en energie

  • Kennis en vaardigheden

  • Motivatie en werkhouding

  • Werkomstandigheden en -inhoud

  • Werk-privé balans

  • Werkvermogen

  • Veerkracht

  • Employability

  • Proactief handelen

  • Toekomstverwachting

Hoe werken wij?

Wij bieden de Duurzame Inzetbaarheid Scan aan volgens drie formule:

Standaard

Je krijgt een link naar de online vragenlijst, inclusief een tekst dat je kan gebruiken in de mail waarin je je medewerkers vraagt om deel te nemen aan de bevraging. Wij volgen op hoeveel medewerkers de vragenlijst hebben ingevuld. In onderling overleg beslissen we wanneer de vragenlijst wordt afgesloten. Van zodra dit gebeurd is, starten we met de dataverwerking volgens onze beproefde standaarden. Je ontvangt vervolgens een rapport met daarin telkens het totale groepsresultaat van de individuele antwoorden, alsook deelrapportage voor geslacht, leeftijdscategorie en functiegroep. Op vraag kunnen we bijkomende analyses uitvoeren (bv. anciënniteit, afdeling, etc.).

 

Standaard+

Bij deze formule ontvang je niet alleen een rapport met een overzicht van de antwoorden, maar krijg je een aanvullend rapport waarin wij de resultaten bespreken en geven we een advies over de aandachts- en verbeterpunten.

 

Premium

Deze formule is identiek aan standaard+ met dat het verschil dat wij je volleidg ontzorgen. Je hoeft zelf geen mails te sturen naar medewerkers. Zij ontvangen van ons een persoonlijke e-mail met uitnodiging voor de Duurzame Inzetbaarheid Scan.

Instap

In deze formule werken we op eenzelfde manier als de standaardversie. Je ontvangt hier echter enkel een rapport op groepsniveau. Deze formule is interessant voor kleinere organisatie, omdat we omwille van deontologische redenen pas deelrapportages kunnen maken voor subgroepen vanaf 10 deelnemers.

Overzicht formules.png

Wil je graag meer weten?

Een simpele druk op de knop volstaat