Mooi Werk Tool

De Mooi Werk Tool ondersteunt werknemers bij job crafting of, anders gezegd, bij het sleutelen aan hun eigen job om inzetbaarheidsrisico’s te verminderen.

 

Met behulp van de digitale web applicatie leren de mooie en minder mooie kanten van hun job beter te verwoorden en te visualiseren. Zij krijgen op speelse wijze inzicht in fits en misfits in het werk. Dit inzicht helpt hen vervolgens om kleine aanpassingen aan hun job te doen, zodat die weer beter past bij datgene wat zij graag doen en goed kunnen (hun talenten dus). Uiteraard zonder daarbij de organisatiedoelstellingen en de consequenties voor collega’s of klanten uit het oog te verliezen. Door zelf controle te hebben over hun taken, wijzigt het beeld wat een medewerker van zijn of haar job heeft.

 

Een baan veranderen, zonder ván baan te veranderen. Jobcrafting is één van de mogelijke oplossingen om werkdruk te verlagen en bij te dragen aan het behoud van medewerkers.

Voorbeeldweegave van de Mooi Werk Tool

TEAM CRAFTING 

We maken voor de job- en team crafting trajecten gebruik van de Mooi Werk Tool, een webapplicatie ontwikkeld door TNO en de Universiteit Twente. Een teamtraject duurt ongeveer 6 tot acht weken en omvat twee workshop van telkens één dagdeel gevolgd door een terugbliksessie. Workshops kennen een max. van 12 deelnemers en worden begeleid door 1 of 2 trainers van de Mooi Werk Makers

01 / WORKSHOP 1

In deze eerste sessie (4u) gaan de medewerkers actief aan de slag met de digitale Mooi Werk Tool. Onder onze begeleiding brengen de teamleden eerst individueel de passende en (steeds) minder passende onderdelen van hun werk in kaart. Deze eerste workshop resulteert in drie individuele sleutelacties om het eigen werk mooier te maken. In de daaropvolgende weken voeren de teamleden deze sleutelacties uit, waardoor zij meer grip op het verbeteren van de eigen job. 

02 / WORKSHOP 2

In de tweede sessie (4u) gaat het team op zoek hoe ze samen elkaars werk mooier kunnen maken. Deze workshop bouwt verder op de individuele informatie uit de eerste workshop. Deze informatie wordt in een anonieme teamanalyse verwerkt en geeft het team en de leidinggevende inzicht in de taken waarop gezamenlijke actie vereist is voor een verbeterde inzetbaarheid voor de toekomst. Na de tweede workshop voeren de teamleden opnieuw aan sleutelacties uit.

03 / TERUGBLIK

Nadat het team gedurende enkele weken aan de slag is geweest met de collectieve sleutelacties volgt een collectieve terugbliksessie (2u). De teamleden en de leidinggevende evalueren samen de verschillende sleutelacties ter verbetering van de inzetbaarheid. In overleg kan een verdere borging van de job crafting acties worden begeleid en gemonitord om tot heldere en concrete veranderingen te komen (eventueel verrijkt met onderzoek en/of beleidsrapportage).

JOB CRAFTING 

Naast het begeleiden van teams kunnen ook individuele medewerkers bij ons terecht om aan hun werk te sleutelen.  Job crafting is een techniek die iedereen in 3 sessies kan leren. In drie sessies begeleiden we de medewerker bij het invullen van de Mooi Werk Tool. De eerste twee sessies volgen kort op elkaar. De derde sessie vindt pas vier tot zes weken na de tweede sessie plaats. In deze weken gaat de medewerker zelfstandig aan de slag met zijn of haar eigen crafting actieplan.

01 / SESSIE 1

Coachinggesprek van 1,5 uur gericht op analyse van de bestaande situatie:

  • Bewustwording

  • Analyse eigen werk: taken en talenten combineren

  • Ontwikkelingen in de eigen job/organisatie in beeld

  • Keuze: wat wil je aanpakken. 

02 / SESSIE 2

Coachinggesprek van 1,5 uur gericht op het formuleren van een persoonlijk job crafting actieplan:

  • Inzicht in de 16 job crafting technieken

  • Opmaak job crafting actieplan maken a.d.h.v. de job crafting technieken

  • Logboek In Actie

03 / SESSIE 3

Coachinggesprek gericht op het evalueren en bijstellen van het actieplan:

  • Terugblik op de job crafting experimenten

  • Aanscherpen persoonlijk job crafting actieplan

  • Verdiepen kennis en vaardigheden

Wil je graag aan de slag?

Top, wij staan voor je klaar!