top of page

Inclusion@Work Survey

Er is geen blauwdruk voor een beleid rond diversiteit en inclusie. Elk organisatie is anders en dat vraagt om maatwerk.

 

Onze wetenschappelijk onderbouwde 'Inclusion@Work Survey':

 

🗹 helpt je gericht werken aan een inclusief HR-beleid op maat van je organisatie,

🗹 biedt een helder beeld over hoe waarop je medewerkers diversiteit en inclusie op het werk ervaren,

🗹 toont waar de verbeterpunten liggen. 

Met onze Inclusion@Work Survey brengen we in beeld hoe je medewerkers scoren op vlak van:

  • Zichzelf kunnen zijn op het werk

  • Het gevoel hebben er werkelijk bij te horen

  • Het gevoel fair behandeld te worden en gelijkwaardige kansen te hebben

  • Het gevoel anders behandeld of uitgesloten te worden omwille het anders zijn

In de survey vragen we ook naar demografische gegevens (gender, afkomst, leeftijd, handicap en/of chronische ziekte, gezinssituatie, etc.). Dat laat ons toe om je een meer gedetailleerd beeld te geven over de ervaringen inzake diversiteit en inclusie onder verschillende werknemers.

Hoe werken wij?

Wij bieden de 'Inclusion@Work Survey' aan volgens vier formules:

Standaard

Je krijgt een link naar de online vragenlijst, inclusief een tekst dat je kan gebruiken in de mail waarin je je medewerkers vraagt om deel te nemen aan de bevraging. Wij volgen op hoeveel medewerkers de vragenlijst hebben ingevuld. In onderling overleg beslissen we wanneer de vragenlijst wordt afgesloten. Van zodra dit gebeurd is, starten we met de dataverwerking volgens onze beproefde standaarden. Je ontvangt vervolgens een rapport met daarin telkens het totale groepsresultaat van de individuele antwoorden, alsook deelrapportage voor geslacht, leeftijdscategorie en functiegroep. Op vraag kunnen we bijkomende analyses uitvoeren (bv. anciënniteit, afdeling, etc.).

 

Standaard+

Bij deze formule ontvang je niet alleen een rapport met een overzicht van de antwoorden, maar krijg je een aanvullend rapport waarin wij de resultaten bespreken en geven we een advies over de aandachts- en verbeterpunten.

 

Premium

Deze formule is identiek aan standaard+ met dat het verschil dat wij je volledig ontzorgen. Je hoeft zelf geen mails te sturen naar medewerkers. Zij ontvangen van ons een persoonlijke e-mail met uitnodiging voor de Inclusion@Work Survey.

Instap

In deze formule werken we op eenzelfde manier als de standaardversie. Je ontvangt hier echter enkel een rapport op groepsniveau. Deze formule is interessant voor kleinere organisatie, omdat we omwille van deontologische redenen pas deelrapportages kunnen maken voor subgroepen vanaf 10 deelnemers.

Wil je graag meer weten?

Een simpele druk op de knop volstaat

bottom of page