top of page

Inclusief Job Desing in praktijk

Auto-technici in een garage

Korte schets van het bedrijf

Het bedrijf is een autobedrijf en is 40 jaar geleden gestart als een familiebedrijf en is intussen uitgegroeid tot een firma met vijftig werknemers en vier vestigingen in verschillende steden. Het bedrijf is hoofddealer en servicepunt van een specifiek automerk. Daarnaast handelt het bedrijf in tweedehandswagens en autoverhuur. Ook heeft het een carrosserieafdeling, een carwash en een benzinepomp. 

Probleemstelling

Het bedrijf heeft moeite om technisch administratieve medewerkers te vinden; er is momenteel een voltijds vacature voor een administratief medewerker, die nog niet is ingevuld.

Analyse

Er zijn taken die onder het opleidingsniveau liggen van de zittende medewerkers. Bij de verkoopadministratie gaat dit bijvoorbeeld over het opmaken van aanvraagformulieren, gegevens invoeren, en transport van wagens afroepen. Bij de boekhouding gaat het onder meer over facturen stickeren en inscannen, koppelen van facturen en creditnota’s en het frankeren van post. Er zijn eveneens taken waar de medewerkers niet aan toe komen, zoals het opvolgen van leasecontracten en openstaande facturen, het automatiseren van imports en het opkuisen van het klantenbestand. 

Oplossing

De functie van licht administratief medewerker is gerealiseerd. De technisch administratief geschoolde medewerkers kunnen zich nu richten op hun kerntaken, en de openstaande vacature kan door iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt worden ingevuld.

Resultaat

Het bedrijf is groeiend, de bestaande vacature technisch administratief geschoolde medewerker behoeft niet te worden ingevuld, waardoor er op dat moment sprake is van een besparing in salariskosten. De voordelen op jaarbasis kunnen, afhankelijk van de in te zetten regelingen en subsidies, oplopen tot meer dan 8.000 euro.

Familiebedrijf in alarmsystemen

Korte schets van het bedrijf

Het bedrijf heeft als familiebedrijf een evolutie gekend binnen de wereld van de alarmsystemen. Hun cliënteel bevindt zich voornamelijk binnen het B2B segment, waaronder enkele grote klanten zoals ziekenhuizen en grote ondernemingen. Het bedrijf installeert nieuwe systemen die gaan van zeer eenvoudig tot zeer groot en omvangrijk. Hierbij ligt de focus op het tijdig operationeel krijgen van het systeem. Een tweede onderdeel van het bedrijf richt zich op het onderhouden en het oplossen van problemen van bestaande systemen.

Probleemstelling

Het bedrijf heeft gekozen om dit onderzoek uit te voeren omdat het moeilijk is om vacatures voor technisch personeel in te vullen. De voornaamste reden van het tekort aan engineers is dat men met een diploma van die aard vaak in aangenamere omstandigheden kan werken dan op grote hoogte, buiten en op grote sites waar veel gewandeld moet worden. 

Analyse

Er is zeker een mogelijkheid om een aantal zaken uit het takenpakket van een technieker te halen. Deze geschoolde en gespecialiseerde medewerker kan zich daardoor meer bezighouden met het testen van apparatuur en het meer minutieus nalopen van de nieuwe alarmsystemen voordat definitieve oplevering plaatsvindt. Hierdoor ontstaan er minder fouten, hetgeen automatisch leidt tot minder uren om fouten te herstellen.

Oplossing

Een assistent technieker kan aan de slag. De assistent technieker gaat zich richten op het heen en weer lopen op een werf met materiaal, het testen van detectoren, het assisteren van programmatiewerk, het vervangen en testen van rookmelders en het rapporteren van het aantal vervangen melders.

Resultaat

Voor de geschoolde en gespecialiseerde techniekers wordt het werk aantrekkelijker. En komt er een einde aan de onduidelijkheid omtrent de verdeling van sommige taken. Ook zal een aantal taken worden opgepakt die al een tijdje blijven liggen. Een duidelijke taakafbakening zorgt ook voor een efficiëntie verhogend effect. Men is sneller bij de juiste persoon en er wordt minder ad hoc gewerkt.

Bedrijf uit de creatieve sector

Korte schets van het bedrijf

Het bedrijf is actief in de creatieve sector met 330 werknemers. Onder meer werkt het bedrijf in de theatersector. Er is een technisch team dat ondersteuning biedt tijdens voorstellingen. Hun takenpakket bestaat onder meer uit het lossen van materiaal uit de vrachtwagens, het opbouwen van het podium volgens plan, het monitoren tijdens de voorstelling, het bedienen van de artiestenfoyer en het na de voorstelling afbreken en laden van de vrachtwagens.

Probleemstelling

De organisatie kan moeilijk vervanging of versterking vinden die meteen inzetbaar is voor de functie van podiumtechnicus. Hieraan is een sterke behoefte. Een effectievere benutting van de expertise van de bestaande theatertechnici op de meest drukke momenten zou een oplossing kunnen zijn. De ondersteunende taken kunnen mogelijk worden uitgevoerd door  een kort geschoolde medewerkers. Het bedrijf zet graag in op een maatschappelijk verantwoord personeelsbeleid. Vanuit dat oogpunt zoekt het bedrijf een antwoord op de vraag in hoeverre de kosten gespendeerd aan het huidige interimkantoor opwegen tegen de baten van een polyvalent medewerker of een ‘stagehand’ die nu niet kan deelnemen aan de reguliere arbeidsmarkt.

Analyse

Binnen deze locatie worden meerdere werkzaamheden uitgevoerd door de ervaren en gespecialiseerde podiumtechnici die ook door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld het halen en monteren van boxen en microfoons; de ervaren technicus kan in die tijd het materiaal afstellen, dat scheelt enorm tijd. Ook is er behoorlijk veel achterstallig onderhoud op het poetsen van de lampen dat de kwaliteit van de belichting sterk beïnvloedt. Het systematisch bijhouden hiervan levert grote voordelen. Tenslotte is er weinig tijd om kleine defecten aan materiaal te repareren wat gepaard gaat met extra kosten voor de aanschaf van nieuw materiaal. 

Oplossing

Een vaste stagehand  kan aan de slag in de functie van assistent podiumtechnicus.  Deze kan de ervaren technici bijstaan tijdens de dagelijkse werkzaamheden en hierdoor de drukke momenten verlichten. Ook kan de assistent podiumtechnicus op regelmatige basis de taken doen die momenteel blijven liggen.

Resultaat

Het probleem dat zich voordoet dat er op drukke momenten geen gekwalificeerde mensen te vinden zijn op korte termijn, zal op deze manier verkleinen of verdwijnen. Het budget hiervoor valt te verantwoorden als er een optelsom wordt gemaakt van de huidige kosten die gespendeerd worden aan een interimkantoor dat stagehands levert op uitzendbasis.

Bedrijf gespecialiseerd in industrieel reinigen

Korte schets van het bedrijf

Het bedrijf is specialist op het vlak van industrieel reinigen. Hun dienstverlening is gericht op industriële reiniging, hydrodemolition, veegwerken en afval. Hiertoe zetten ze dienstwagens en vrachtwagens in, met specialistische apparatuur, veelal in eigen huis ontwikkeld. Het bedrijf hecht aan de veiligheid en de gezondheid van medewerkers en aan het voorkomen van schade aan mensen, installaties, machines en milieu. Het principe van ‘safety first’ is een van de belangrijkste speerpunten in hun personeelsbeleid.

Probleemstelling

Het bedrijf heeft problemen met het rekruteren en behouden van geschikte medewerkers voor onder meer de technische functies. Er is weinig instroom en werkzoekenden hebben vaak meerdere mogelijkheden tot aanwerving. Ook het behouden van werknemers wordt bemoeilijkt door de aanwezigheid van belangrijke concurrenten in de directe omgeving.

Analyse

De techniekers verrichten een groot aantal taken die ook door iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen worden uitgevoerd. Binnen deze locatie worden meerdere werkzaamheden uitgevoerd door middelbaar en hoger opgeleiden, die op lager of elementair niveau liggen en uitgevoerd zouden kunnen worden door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het zijn taken in de ondersteunende sfeer die hen verstoren in het uitvoeren van hun kerntaken. Het gaat om een totaal van dertig uren per week. Ook blijken er taken door hoger geschoolden te worden uitgevoerd die op middelbaar beroepsniveau liggen.

Oplossing

Er is een functie van assistent mekanieker gerealiseerd. Deze krijgt als vaste taken het uitpakken en verdelen van overalls en handschoenen, en het helpen laden van vrachtwagens. Daarnaast is er een groot aantal taken die deze nieuwe medewerker kan uitvoeren, denk aan het halen en brengen van onderdelen van het magazijn naar de werf, het kuisen van het terrein, het sorteren van materiaal in het magazijn en het kuisen van de garage.

Resultaat

Het aanstellen van een assistent mekanieker lost deels het schaarste probleem op aan technische profielen. Voor nu betekent het met name dat de huidige personeelsleden met technische kennis en ervaring ontlast worden van een aantal ondersteunende taken, waardoor ze meer tijd en aandacht kunnen besteden aan hun kerntaken. Ook kan het aantal overuren worden beperkt. En, is er meer orde en netheid op het bedrijfsterrein.

bottom of page