top of page

Het antwoord op de arbeidsmarktkrapte: creatief zijn en durven


Eind 2017 waarschuwden Luc Sels (rector KULeuven) en Sarah Vansteenkiste (coördinator Steunpunt Werk) in De Standaard dat de oorlog om talent nog niet gestreden was en de krapte op de arbeidsmarkt alleen nog maar zou toenemen. De cartoon van Lectrr bij dit artikel was veelzeggend: twee werkgevers die in dezelfde vijver blijven vissen met alsmaar groter lokaas, ook al is die vijver bijna leeg.


Ondertussen zijn we anderhalf jaar later. Nog nooit zochten zoveel bedrijven naar nieuw personeel als vandaag. Duizenden vacatures raken niet ingevuld. De vijver met ‘perfecte’ kandidaten is leeggevist. En toch blijven veel werkgevers denken dat nóg meer je best doen om witte raven te werven de oplossing is. Cartoonist Hein de kort illustreert dit treffend in Het Financieel Dagblad (FD): werkgevers die elkaar rond een lege vijver verdringen om te hengelen naar die ene laatste witte raaf… euh… vis.


Vinden en binden van witte raven

In deze tijden van arbeidsmarktkrapte moet je als werkgever inderdaad je best doen om een goede, aantrekkelijke werkgever te zijn en witte raven te vinden en te binden. Investeer in een goed salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Zorg dat je medewerkers graag bij je werken, en taken kunnen uitvoeren die maximaal aansluiten bij hun talenten, competenties en passies. Dit op een manier dat zij gezond en productief kunnen werken tot zij 70 zijn.


Benutten van het onbenut potentieel talent

Minstens zo belangrijk is het benutten van het onbenut potentieel op de arbeids-markt. Want ja, rond de lege vijver bevindt er zich nog heel wat onbenut talent, zoals laaggeschoolden, 55-plussers, mensen met een migratieachtergrond, mensen met een beperking of mensen die op de ziekte- en invaliditeitsverzekering staan. Ondanks de vele openstaande vacatures vinden deze groepen werklozen moeilijk werk. Dit is het gevolg van de structurele mismatch op onze arbeidsmarkt. Er zijn onvoldoende passende jobs voor hen. Oorzaak? De laatste decennia vond er een een verschuiving van taken en door werkgevers gevraagde competenties plaats. Jobs zijn steeds complexer geworden, omdat:


  • werkgevers de flexibiliteit en de inzetbaarheid van het personeel willen vergroten en dus zoveel mogelijk taken door dezelfde mensen willen laten uitvoeren;

  • werknemers meer verantwoordelijkheid, meer afwisseling qua taken, meer contact met collega’s en klanten, meer uitdaging wensen in hun job;

  • technologische ontwikkelingen het aanbod aan laaggekwalificeerd werk en routinetaken doet dalen en tegelijk de vraag naar hoger opgeleide werknemers om de nieuwe installaties te beheren laat stijgen;

  • de diensten- en kenniseconomie groeit waardoor het belang van kennis als productiefactor toeneemt.


Creatief zijn en durven

Het benutten van dit onbenut potentieel vraagt weliswaar enige creativiteit en openheid om het werk anders in te delen. Vandaag voeren geschoolde of gekwalificeerde medewerkers heel wat taken uit die onder hun denk- en werkniveau liggen met als gevolg dat zij onvoldoende tijd hebben voor hun kerntaken (lees: taken waarvoor zij opgeleid zijn, die hen energie geven en waarvoor je hen (duur)betaald). Gevolg: meer stress, minder voldoening, lagere bevlogenheid, etc.


De oplossing? Inclusief Job Design! Ofwel het waar mogelijk en gewenst weghalen van eenvoudige taken uit het takenpakket van de geschoolde of gekwalificeerde medewerkers om deze vervolgens te bundelen tot nieuwe functies die kunnen worden ingevuld door mensen waarvoor vandaag geen passende jobs beschikbaar zijn.


Iedereen wint!

Het benutten van het onbenut potentieel door Inclusief Job Design betekent een win voor je medewerkers. Zij krijgen een leukere job, waardoor zij langer willen blijven en een goede ambassadeur zijn voor je bedrijf. Een win voor jou als werkgever. Je krijgt jouw vacatures makkelijker ingevuld en dit tegen een lagere loonkost. En tenslotte een win voor de nieuwe medewerker. Hij is blij dat hij werk heeft en voelt zich nuttig, want hij levert een bijdrage aan de samenleving.


Meer weten?

Bart Moens

0468 12 06 08

bart@mooiwerkmakers.be

90 weergaven0 opmerkingen

Comentários


bottom of page