top of page
Project afgelopen.png

Fit for the future

Logo voor wix.png

De huidige COVID-19 situatie confronteert ondernemers met extra uitdagingen.

De uitdagingen in werk zijn zeer uiteenlopend:

 

 

  • Zijn uw medewerkers nog even inzetbaar op taken als voorheen? Of moet er op een andere flexibele manier worden omgegaan met de personeelsbezetting en verdeling van werk?

  • Welk werk heeft zich sinds de uitbraak van het virus opgehoopt en/of vraagt om extra handen? En kunnen daar mensen voor worden ingezet wiens werk is weggevallen of die al langer op een afstand van de arbeidsmarkt staan?

  • Wat kan gedaan worden om uw organisatie voor te bereiden op de arbeidsmarktkrapte van morgen? Hoe kan de organisatie ‘corona-proof’ en ‘Fit for the future’ gemaakt worden door inclusief ondernemen?

 

Slim sleutelen aan werk
is uw sleutel tot succes!

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, draagt Mooi Werk Makers onderstaande innovatieve HR-oplossingen aan: job redesign én strategische personeelsplanning.

Dankzij de financiële steun van de stad Antwerpen kunnen werkgevers uit Antwerpen kosteloos met één van deze innovatieve HR-oplossingen, en dit binnen het advies- en begeleidingstraject 'Fit for the future'.

Het traject bestaat uit volgende stappen:

 

  1. Een kennismakingsgesprek waarin we uw HR-uitdaging ten gevolge van de COVID-19 crisis exploreren;

  2. Een in-company workshop rond het voeren van een innovatief HR-beleid dat een optimale instroom en behoud van medewerkers stimuleert;

  3. De opmaak van een concreet plan van aanpak met als doel te evolueren richting een innovatief HR-beleid dat een optimale instroom en behoud van medewerkers stimuleert;

  4. Begeleiding en ondersteuning bij de uitvoering van het plan van aanpak;

  5. Nazorg en ondersteuning bij de verdere implementatie van de innovaties.

 

Ofschoon elk traject uit dezelfde stappen bestaat, mag u een traject op maat verwachten.
Wij vertrekken steeds van uw vraag en bepalen in overleg met u welke invulling van het
traject het beste bij uw vraag en organisatie past.

 

GRATIS, MAAR NIET GRATUIT

De kostprijs van dit begeleidingstraject bedraagt 8.500 euro excl. btw. Dankzij
financiële steun van de stad Antwerpen kan u kosteloos deelnemen aan dit
traject.
Mits 100% motivatie en engagement. We rekenen op uw medewerking
doorheen het volledige traject, en vragen u hiervoor de nodige tijd en ruimte vrij
te maken. 

PARTNER

Voor dit project werkt Mooi Werk Makers samen Orchestri

Stad A'pen_logo_RGB_123x123.jpg
Logo-orchestri.png
bottom of page