top of page

Misschien zoeken werkgevers talent soms te ver


De Europese vereniging van kamers van koophandel en industrie, EUROCHAMBRES, peilt elk jaar naar de verwachtingen van haar leden. Hieruit blijkt dat Europese KMO’s 2018 zeer positief tegemoet zien: ze verwachten groei in verkoop, banen en investeringen. Maar... ze zijn ook bezorgd. Zo liggen steeds meer KMO's wakker van het groeiend tekort aan goed personeel.

War for talent

De war for talent is daarmee weer prominent aanwezig op onze arbeidsmarkt. Als werkgever zal je op een andere manier moeten rekruteren, want de "favoriete vijvers zijn zo goed als leeggevist, nog voor de krimp in het arbeidsaanbod goed en wel op snelheid komt," aldus Luc Sels en Sarah Vansteenkiste (De Standaard). Tegelijkertijd zorgt de aantrekkende economie ervoor dat je medewerkers weer meer open staan voor vernieuwing. Volgens een studie van Securex wil één op de tien werknemers (en bij hoogopgeleide bijna één op zes) op korte termijn van job veranderen.

On(der)benutte talenten

Onbenut talent is het grootste verlies voor een bedrijf, dixit een topman van Toyota. Een bevraging door Acerta bij 2.000 medewerkers bevestigt alleszins dat er in bedrijven nog flink wat inhuistalent onderbenut blijft. 44% van de respondenten zegt dat zij meer in hun mars hebben dan ze kunnen laten zien. Misschien zit het talent waar je zo naarstig naar op zoek bent wel vlak onder je neus.

Nieuwe medewerkers aantrekken en huidige medewerkers behouden

Het zal steeds belangrijker zijn om aantrekkelijk genoeg te zijn om nieuwe medewerkers aan te trekken en huidige medewerkers te behouden. Maar wat maakt een organisatie nu eigenlijk aantrekkelijk voor (potentiële) medewerkers?

Medewerkers vinden het belangrijk om invloed te hebben op de invulling van hun eigen werk, zodat dit aansluit op hun kennis, kunde en interesses. Dit draagt bij tot hun werkgeluk. Ook zijn mensen gemotiveerder wanneer werk interessant blijft en uitdagend is. Een belangrijke reden waarom werknemers op zoek gaan naar een andere werkgever is het gebrek aan groeimogelijkheden. Werkgevers spelen hier vaak onvoldoende op in. Veel medewerkers geven aan onvoldoende ruimte en vrijheid te krijgen om regie over hun ontwikkeling te pakken. Talent blijft daardoor onbenut en medewerkers zijn ontevreden.

Inzetten op job crafting

Zelf invulling geven aan het werk kan middels job crafting, individueel of gezamenlijk met collega's. Wat job crafting juist inhoudt, lees je in onze eerder blogberichten. Als werkgever doe je er goed aan om je werknemers te faciliteren in het job craften. In de praktijk gebeurt job crafting meestal heel impliciet en op eigen initiatief van werknemers, vaak zonder medeweten van leidinggevenden. Desalniettemin kunnen leidinggevenden een belangrijke rol spelen in het stimuleren van job crafting. Job crafting vindt sneller en vaker plaats bij collega's die een goede relatie hebben met hun leidinggevende en in een cultuur waarin initiatieven van werknemers worden gewaardeerd en aangemoedigd om proactief te zijn.

Je kan als werkgever nog een stapje extra zetten. Niet alle werknemers zijn even geneigd om op eigen initiatief aan hun job te sleutelen. Zo zijn er individuele verschillen tussen mensen die ervoor zorgen dat de ene persoon al veel sneller het initiatief neemt dan de andere persoon of hebben zij simpelweg geen inzicht in wat zij zelf kunnen en mogen aanpassen. Daarom is het zinvol om als werkgever trainingen of workshops te organiseren waarin uitgelegd wordt wat job crafting is, en welke werkkenmerken er aangepast kunnen en mogen worden. Tijdens deze workshops kan ook aandacht worden besteed aan de verschillende typen job crafting en dat het verhogen van de hulpbronnen tot betere uitkomsten zal leiden dan het verlagen van bepaalde taakeisen.

Gelukkige werknemers zijn ambassadeurs van je organisatie

Geef medewerkers meer vrijheid en verantwoordelijkheid in het plooien van de taken in hun functie. Zie hen als ‘ondernemers van hun eigen talent’. Je krijgt er ‘drive’ voor terug en mensen blijven verbonden aan je organisatie. En niet onbelangrijk: gelukkige werknemers zijn ook eerder ambassadeur van hun organisatie. Lijkt logisch en dat is het ook. Onderzoek laat zien dat tevredenheid veruit de belangrijkste bepaler is van het al dan niet voordragen van een bekende voor een job bij het bedrijf.

Naast job crafting kan je ook gebruikmaken van job carving om gebruik te maken van het onbenut talent in én buiten de organisatie. Meer hierover in ons volgend blogbericht.

De Mooi Werk Makers ondersteunen je medewerkers en leidinggevenden bij het zelf of in teamverband vormgeven van een plezierige, betekenisvolle en uitdagende werkomgeving. Je kan bij ons terecht voor workshops rond job crafting, ondersteuning van individuele medewerkers bij job crafting en begeleiding van een volledig team crafting proces.

Meer weten?

Bart Moens (0468 12 06 08 of bart@mooiwerkmakers.be)

89 weergaven0 opmerkingen
bottom of page