top of page

Roep je verlies een halt toe!


In de strijd om talent worden kosten noch moeite gespaard. Een kostbare employer branding campagne, een team van gekwalificeerde recruiters en slimme wervingstactieken moeten ervoor zorgen dat het talent de weg naar de organisatie vindt. Maar ondanks deze investeringen, wordt het in de huidige arbeidsmarkt steeds moeilijker om medewerkers te vinden. Functies blijven langere tijd niet ingevuld, met alle gevolgen vandien. Doe dus niet alleen meer van datgene wat je altijd al deed, want…


... het kost je tijd

De krapte op de arbeidsmarkt heeft grote gevolgen voor de doorlooptijden van vacatures. Om die goede kandidaat toch te strikken, kiezen werkgevers er vaak voor om vacatures langer open te stellen, een tweede keer via een ander kanaal uit te zetten of te laten invullen door van werving- en selectiebureaus. Het duurt vandaag gemiddeld 60 werkdagen voordat een geschikte kandidaat is gevonden [i]. Dat is 15 werkdagen langer dan zes jaar geleden [ii].


… het kost je geld

Door een trager verlopende werving riskeer je niet alleen potentieel talent te verliezen aan concurrenten [iii]. Het kost je ook handenvol geld. Taken blijven liggen. Zelfs als andere werknemers inspringen of tijdelijke werkkrachten de gaten proberen te dichten, lijden de productiviteit, de kwaliteit van het geleverde werk, de output, de klantenservice en (uiteindelijk) de winst fel. Gemiddeld kost een openstaande vacature per werkdag gemiddeld € 350 aan misgelopen productiviteit [iv]. Het duurt gemiddeld 60 werkdagen voordat een kandidaat wordt aangenomen, wat dus neerkomt op € 21.000. En dan hebben we het nog niet over de werving- en selectie kosten. In 2013 raamde SD Worx de kost voor de aanwerving van een bediende op ongeveer € 15.000 [v]. Ondertussen ziet de arbeidsmarkt er helemaal anders uit, met voor heel wat vacatures een zwaar tekort aan kandidaten. Het invullen van deze vacatures vraagt meer inspanningen, wat ongetwijfeld hogere kosten met zich meebrengt.


… het kost je nog meer geld

Niet ingevulde vacatures leiden tot meer druk en stress voor collega's die zich extra moeten inzetten vanwege de ontbrekende teamleden. Stress die te lang aanhoudt, leidt tot zowel lichamelijke als mentale klachten, zoals ongewone vermoeidheidsklachten, gevoelens van uitputting en somberheid, spierpijnen, etc. Studies concluderen dat 50% tot 55% van het totaal aantal ziekte(verzuim)dagen op rekening van werkstress te schrijven valt [vi]. Uit de Vlaamse Werkbaarheidsmonitor blijkt dat werkstress een belangrijke impact heeft op het langdurig ziekteverzuim [vii]. Uit onderzoek blijkt ziekteverzuim verantwoordelijk te zijn voor maar liefst 2,6% van de totale loonkosten [2]. Bovendien veroorzaken zieke werknemers mogelijks een vicieuze cirkel van almaar hogere verzuimcijfers. Een aanhoudende hoge werkdruk leidt tevens, vooral in combinatie met weinig controlemogelijkheden, tot minder tevredenheid met het werk en een verminderde motivatie [ix], [x], [xi]. Hierdoor zijn medewerkers sneller geneigd de organisatie te verlaten [xii], [xiii]. Een hoger verzuim en groter verloop zorgen op hun beurt weer voor meer openstaande vacatures en het moeten inwerken van nieuw personeel. Personeelswissels en de grotere werkdruk door onderbezetting zorgen voor een daling van de productiviteit en een toename van de kans op fouten met als direct gevolg een verlies van kwaliteit.

… het kost je groei

Een tekort aan geschikt personeel kan ook betekenen dat je als bedrijf niet kan voldoen aan de vraag of niet in staat bent om extra activiteiten te ontplooien, wat uiteindelijk resulteert in een rem op het groeipotentieel van de economie. Bovendien zorgt de krapte voor opwaartse druk op de lonen, wat de concurrentiekracht van je bedrijven verder in gevaar brengt [xiv].

Noten:

[1] En in jouw bedrijf? Maak gebruik van dit voorbeeldrekensommetje:

Gemiddeld wordt 0,2 FtE per jaar besteedt aan alles wat nodig is voor het werven van de juiste kandidaat: € 40.000 (jaarsalaris van de werving verantwoordelijke collega) x 1,35 (werkgeverslasten) x 0,2 (FtE) = € 10.800 + € 4.000 (wervingskanalen) = € 14.800

[2] En in jouw bedrijf? Maak gebruik van deze tool om de verzuimkosten voor jouw organisatie te berekenen: https://www.mensura.be/nl/verzuim-vermijden/hoeveel-kost-het-verzuim-in-uw-bedrijf


Bronnen

[v] https://www.sdworx.be/nl-be/pers/2013/2013-10-10-bediende-aanwerven

[vi] Cooper, Cary & Dewe, Philip. (2009), Well-being - Absenteeism, presenteeism, costs and challenges, Occupational medicine (Oxford, England). 58: 522-4

[ix] Buddeberg-Fischer, B., Klaghofer, R., Stamm, M., Siegrist, J., & Buddeberg, C. (2008), Work stress and reduced health in young physicians: prospective evidence from Swiss residents, International Archive of Occupational and Environmental Health, 82(1): 31-38

[x] Bakker, A.B., & Demerouti, E. (2007), The Job Demands-Resources model: State of the art, Journal of Managerial Psychology, 22: 309-328

[xi] De Jonge, J., Van Vegchel, N., Shimazu, A., Schaufeli, W. & Dormann, C. (2010), A longitudinal test of the demand-control model using specific job demands and specific job control, International Journal of Behavioral Medicine, 17(2): 125-133

89 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page