top of page

Bewust omgaan met talent: nu nog meer dan ooit

Bijgewerkt op: 24 apr. 2022


Zal de economie zich snel herstellen van de rake klappen die ze vandaag krijgt? Of kijken we aan tegen een lange recessie met mogelijk tal van faillissementen en banenverlies? Niemand die het met zekerheid kan zeggen.

Welk scenario het ook wordt, de kans is groot dat u als werkgever zal moeten besparen op kosten. Personeel is in veel bedrijven een grote kostenpost. Na de eerste golf van loonkosten besparende initiatieven – tijdelijke werkloosheid en/of stopzetting tijdelijke contracten – kan een tweede, meer ingrijpende golf van kostenbesparende initiatieven volgen, zoals reorganisaties, afvloeiingen en collectief ontslagen.

Een belangrijke les uit de wereldwijde economische crisis van 2008: voor het toekomstig economisch succes van de onderneming is het belangrijk om het personeelsbestand niet zomaar te laten krimpen. In economisch moeilijke tijden moet er net heel bewust met talent worden omgegaan[i].


Hoe?

Overweeg job redesign


Kijk of u het werk op een slimme manier kan herinrichten, zodat het beter aansluit bij de verwachtingen van uw medewerkers én bij de noden van uw organisatie. Doe dit samen met uw medewerkers. Medewerker die de ruimte krijgen om zelf of samen met hun collega’s aanpassingen aan hun werk te doen (= job crafting), zoeken pro-actiever hoe zij hun dagelijks werk kunnen verrijken en succesvol kunnen invullen[ii].


Een andere manier om het werk in de organisatie te herschikken, is job carving. Vandaag hebben veel medewerkers – op álle niveaus – taken in hun takenpakket die niet tot de kern van hun functie behoren en/of die onder hun denk- en werkniveau zijn. Onderzoek welke van deze taken door anders- of lagergekwalificeerde medewerkers kunnen worden overgenomen. Dit intern watervaleffect naar de bodem van de organisatie zorgt voor een efficiëntere inzet van medewerkers en dus voor een kostenbesparing. Ook deze oefening kan u samen met uw medewerkers doen.

Anticipeer op wat komen zal

In tijden van economische tegenspoed is ‘bezuinigen’ het toverwoord. Maar kijkt u ook naar de langere termijn? Geen enkele recessie is van definitieve aard geweest. Bereid uw organisatie daarom voor op het einde van de recessie en de daaruit voortvloeiende behoefte aan talent. De vraag is niet óf de arbeidsmarktkrapte zal terugkeren, maar wanneer. Ook dan zal het noodzakelijk zijn om het onderbenut talent op de arbeidsmarkt in te zetten.

U weet uit ervaring dat het onderbenut talent niet in je vacatures past. Het werk moet worden aangepast. Eén van de methoden om in passend werk te voorzien, is inclusief job design. Haal logistieke, administratieve en organisatorische taken van repetitieve aard waar mogelijk en gewenst uit het takenpakket van geschoolde en/of meer ervaren medewerkers. Bundel deze vervolgens tot een nieuwe functie die geschikt is voor iemand die moeilijk aan het werk geraakt. Inclusief job design vraagt om een structurele herverdeling van werk en betekent feitelijk een organisatieverandering waarvoor commitment van de top en breed draagvlak in de organisatie vereist zijn[iii]. Deze investering loont: efficiëntere inzet van medewerkers, besparing op werving en selectie, besparing op loonkost, etc.

Perdre pour gagner

Laat je deze keer niet overvallen door de arbeidskrapte. Wacht niet weer tot de nood zo hoog is en de redding niet nabij. Batman komt je niet redden. De werkwillige werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt wel. Je weet van de vorige arbeidsmarktkrapte dat het loont hun talent te benutten, maar dat het eerst een investering van tijd en energie vraagt.


Meer weten?

Bart Moens

0468 12 06 08


[i] https://be.hudson.com/en-gb/knowledge-centre/publications-research/tackling-the-economic-crisis [ii] Petrou, P. (2013), Crafting the change: The role of job crafting and regulatory focus in adaptation to organizational change, Utrecht University [iii] van Ruitenbeek, G., Mulder, M., Zijlstra, F., Nijhuis, F.J.. & Mulders, H. (2013), An alternative approach for work redesign: experiences with the method ‘Inclusive Redesign of Work Processes’, Gedrag en Organisatie, 23: 104-122

126 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page