top of page

Werk jij ook maar de helft van je taken af?


Herkenbaar? Wat als je deze uitdaging nu 's zou aanpakken door het inzetten van mensen met een beperking in de organisatie? Lukt niet, denk je? Dan nodig ik je uit om even verder te lezen.


Volgens HR-managers werken medewerkers iedere dag ongeveer de helft van hun dagelijkse taken af. Oorzaak van deze vertraging: de overmatige hoeveelheid werk in de organisatie, vaak te wijten aan een personeelstekort.


Teveel werk is niet per se een probleem voor medewerkers. Dat wordt het wel wanneer de situatie te lang aanhoudt. Dan kan het leiden tot werkdruk en stress bij medewerkers, waardoor zij te maken kunnen krijgen met fysieke en psychische spanningsklachten. Medewerkers met spanningsklachten zijn minder productief, blijven bijna drie maal langer thuis en zijn sneller geneigd om de organisatie te verlaten.


Wat als... je de werkdruk bij de medewerkers zou aanpakken door het inzetten van mensen met een beperking in de organisatie?

Mensen met een beperking,… ja, een brede doelgroep. In se gaat het om mensen die om welke reden dan ook moeilijk in staat zijn om zelfstandig werk te vinden. Mensen met een een psychosociale problematiek, een psychische of fysieke aandoening die vaak ook laaggeschoold zijn.


“Dat gaat niet bij ons! Wij hebben net nood aan geschoolde en/of gekwalificeerde talenten. Wij zijn op zoek naar ingenieurs, tekenaars, boekhouders, payroll medewerkers en procesoperatoren. We hebben geen jobs voor laaggeschoolde mensen. En indien wel, hadden we waarschijnlijk geen probleem gehad om mensen te vinden”.

Dat klopt! Of beter: dat klopt als we naar een functie kijken als een vaststaand ding op zich. Alleen is dit niet zo. Een functie is een verzameling van verschillende taken, deeltaken, opdrachten en projecten.

Als je het denken in vast omschreven functies doorbreekt en naar functies kijkt als een verzameling van taken, zie je mogelijkheden die anderen niet zien. Dan krijg je meer mogelijkheden om te sleutelen aan werk, je huidige medewerkers efficiënter in te zetten en het potentieel van de arbeidsmarkt beter te benutten.


Inclusief Job Design

Als je de taken van hoger geschoolde en/of gekwalificeerde medewerkers in kaart brengt (of laat brengen), zul je vaak merken dat zij heel wat taken uitvoeren die onder hun denk- en werkniveau liggen. Een deel van deze taken kan gerust uit mensen hun takenpakket. Een deel van deze taken niet, omdat ze hierdoor zouden hinderen in hun werkproces. De eenvoudige taken die uit het takenpakket kunnen, kunnen vervolgens geclusterd worden tot één of meerdere nieuwe functies die prima geschikt zijn voor mensen met een beperking.

Met het op deze manier herschikken van taken maak je zowel je medewerkers als jezelf als werkgever blij. Het laat je huidige medewerkers toe zich meer te focussen op hun kerntaken, wat ten goede komt van hun productiviteit en arbeidsvreugde. Bovendien laat je de eenvoudigere taken uitvoeren door medewerkers op een lager niveau en dus aan een lagere loonkost.


“Allemaal goed en wel, maar dan maken we het werk van onze huidige medewerkers toch veel te zwaar? Heeft niet iedereen af en toe nood aan het uitvoeren van taken die niet veel energie vragen?”

We hebben inderdaad allemaal nood aan mindless work. In beperkte mate weliswaar. De praktijk toont dat net deze eenvoudige, repetitieve taken medewerkers vaak extra werkdruk en stress bezorgen. Ze worden er niet blij van. Bovendien mogen we niet vergeten dat we niet alle taken onder het denk- en werkniveau van de medewerkers weghalen. Met Inclusief Job Design gaan enkel die taken eruit die van de functie kunnen worden losgekoppeld zonder de efficiëntie en de effectiviteit te verstoren. Er blijft voldoende mindless work over.


Waarom gaan andere werkgevers aan de slag met Inclusief Job Design?

Het herschikken van taken en het creëren van werk voor mensen met een beperking biedt sommige werkgevers een innovatief antwoord op de moeilijke zoektocht naar gekwalificeerd talent. Of als voorbereiding op de war for talent van morgen.


Voor andere werkgevers is het interessant om de hoge loonkost aan te pakken door complex werk bij duurder betaalde medewerkers te laten en het eenvoudig werk te laten uitvoeren door mensen op een lagere niveau en dus tegen een lagere loonkost.


Of als antwoord op de hoge werkdruk in de organisatie en de nadelige gevolgen ervan.


En jij?

Kijk 's naar je eigen functie: welke taken zouden door iemand met “een nieuwe functie” uitgevoerd kunnen worden? Hoeveel uur is dat in de week? En wat levert je dit op? Stel de vraag ook 's aan je collega's en/of medewerkers. Wat zou het voor je organisatie opleveren als je al die taken door iemand met een beperking zou laten uitvoeren?

Tenzij... je daarvoor geen tijd hebt natuurlijk.


Meer weten?

Bart Moens

0468 12 06 08


Dit is een artikel op basis van de presentatie gegeven tijdens de 'Uitreiking van de diversiteitslabels 2017' door Actiris (8/12/2017, Brussel)

14 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page