top of page

Gelukkige koeien geven meer melk

Bijgewerkt op: 21 mrt. 2020


Met job crafting brengt de medewerker proactief en vaak zonder medeweten van zijn leidinggevende of collega's kleine wijzigingen in zijn functie aan zodat die beter aansluit op zijn of haar talenten, competenties, interesses en behoeftes van de medewerker. Steeds meer werkgevers laten de gedachte los dat het bepalen van functie-inhoud een exclusieve verantwoordelijkheid van de organisatie of HR-afdeling is en laten hun werknemers hierin een actieve rol kunnen spelen. Bij job crafting gaat het er niet om wat werk motiverend maakt, maar om hoe je mensen ondersteunt en ruimte geeft om hun eigen werk motiverend(er) te maken. Functies en taken hoeven daarmee niet meer ‘vanaf de tekentafel’ passend te zijn. Medewerkers krijgen zelf de ruimte en verantwoordelijkheid om de taken in hun functie een beetje te plooien. Mensen worden gezien als ‘ondernemers van hun eigen talent’.

Vier vormen om aan werk te sleutelen

Er bestaan vier vormen van job crafting of, anders gezegd, vier manieren om vorm te geven aan het werk: via taken, sociale contacten, percepties en omgeving.

  1. Taak craften. Bij taak craften voeren medewerkers veranderingen door aan hun takenpakket en de taakinhoud, bijvoorbeeld door nieuwe taken op te pakken, taken anders uit te voeren, of door taken af te stoten.

  2. Relationeel craften. Relationeel craften houdt in dat medewerkers aanpassingen aanbrengen in de interacties en relaties die zij op het werk hebben, met mensen van binnen of buiten de organisatie. Dit omvat bijvoorbeeld het aangaan van meer relaties, het oppakken van nieuwe relaties, het veranderen van de intensiteit van een relatie of het afbreken van negatieve relaties.

  3. Cognitief craften. Bij cognitief craften veranderen medewerkers niets aan de werkinhoud of de werkrelaties. Ze veranderen wel het beeld dat ze hebben van hun werk, waardoor ze meer betekenis geven aan hun taken of negatieve aspecten anders interpreteren. Het gaat hierbij vooral om het herinterpreteren van de betekenis of het doel van het werk.

  4. Contextueel craften. We spreken van contextueel craften wanneer medewerkers aspecten van hun werkomgeving veranderen. Voorbeelden kunnen zeer divers zijn en zich bijvoorbeeld richten op de veranderingen in de fysieke omgeving. Men kan ook contextueel craften door hetzelfde werk op een andere werkplek of ander tijdstip uit te voeren.

‘Happy workers are productive workers’

Onder dat motto zouden zowel werknemers als bedrijven proactief stappen moeten ondernemen om met job crafting aan de slag te gaan. Medewerkers die hun job craften zijn gelukkiger in hun job én ook geëngageerder, performanter, meer in flow, en minder vaak ziek of afwezig. Naast de positieve invloed op productiviteit en werktevredenheid, blijkt job crafting medewerkers ook weerbaarder te maken voor dynamieken zoals toegenomen werkdruk, reorganisaties of andere verandering. Een interessante tool dus om duurzame inzetbaarheid van medewerkers te stimuleren. Organisaties die medewerkers de ruimte en verantwoordelijkheid geeft om de taken in hun functie een beetje te plooien, plukken hier dus ook de vruchten van!

Wil je graag meer weten over job crafting? Contacteer ons om te zien hoe job crafting ook in jouw organisatie kan.


70 weergaven0 opmerkingen
bottom of page