top of page

5 goede redenen om als organisatie in te zetten op job engineering?


Job engineering past naadloos bij de discussies over de huidige arbeidsmarktuitdagingen, de schaarste op de arbeidsmarkt, werkbaar werk, de toekomst van werk, digitalisering, robotisering en verdere automatisering van werk. Wat job engineering juist inhoudt en wat het doel ervan is, lees je in dit blogbericht.

In deze blog geven we je graag 5 goede redenen waarom je vandaag zou inzetten op job engineering. 1. De sollicitant zit aan het stuur Je ziet de schaarste op de arbeidsmarkt met rasse en vastberaden schreden op ons afkomen. Tot op heden koos de werkgever zijn werknemers. In de toekomst zal de opgeleide werknemer zijn werkgever kiezen. En ja, de hoogte van het loon zal zeker een rol spelen in diens keuze. Al wil dat niet zeggen dat iedereen voor de job met het hoogste loon zal kiezen. De meeste werknemers willen een fair loon voor wat ze doen. In hun keuze voor een job kijken ze enerzijds naar de inhoud van het werk en de mate waarin dit aansluit bij wat men wil. Anderzijds hechten zij veel belang aan het werkklimaat: de werksfeer, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, opleidingen en mogelijkheden om thuis te werken. De mate waarin je als werkgever de bereidheid toont om je in deze materie in organisatie-opzicht flexibel op te stellen zou dus wel eens een concurrentieel voordeel kunnen opleveren naar de toekomst. 2. Schapen met vijf poten zijn zeldzaam

Een aantrekkende economie, de pensioneringsgolf van de babyboomers, onze veranderende kijk op werk: mensen zweren al lang geen trouw meer aan een werkgever. Al deze zaken leiden tot een een recordaantal vacatures... die werkgevers steeds moeilijker ingevuld krijgen. Eén van de redenen hiervoor is de (té) hoge lat bij werkgevers. Vacatures zijn vaak dermate specifiek en specialistisch omschreven op diverse domeinen, dat het schaap met vijf poten onvindbaar is of in de nabije toekomst zal worden. Wil je je vacatures sneller invullen of überhaupt ingevuld krijgen, zal je creatiever moeten omspringen met de beschikbare talenten en passies. Denken in functies meer loslaten en starten met het denken in taken. 3. Werkinhoud is sleutel in retentie Onderzoek van Securex toont aan dat jobinhoud het voornaamste motief is waarom hoger opgeleide kenniswerkers de organisatie verlaten of dit overwegen. Veel meer dan verloning en de relatie met de rechtstreekse chef blijkt boeiend werk - dit is werk dat beroep doet op de vaardigheden, talenten en passies van de werknemer, en hem of haar het gevoel heeft met de juiste dingen bezig te zijn - cruciaal voor werknemers om zich op langere termijn te verbinden aan een bedrijf. Medewerkers die vrijwillig opstappen zijn vaak zeer waardevolle en uiterst geëngageerde medewerkers, die hun marktwaarde maar al te goed kennen. Het vinden van een betaalbare vervanger op de huidige arbeidsmarkt zal geen evidentie zijn. Dus... beter voorkomen dan genezen en start op tijd met job crafting. 4. Specialisten vs. generalisten Onze economie wordt steeds kennisintensiever. Zo’n kenniseconomie gaat gepaard met steeds snellere veranderingen en innovaties. Om in zo’n complex landschap niet alleen te overleven maar ook te floreren, hebben organisaties nood aan specialisten en technische experts. Zo blijkt uit de Salary Survey 2017 een groeiende vraag naar en tekort aan specialisten in finance (audit, controlling, compliance, risk management...) en digitalisatie (IT security officers, digital managers,...). 5. Langer (moeten) doorwerken De overheid wil dat we met z'n allen langer aan de slag blijven. Maar hoe? Vijftigplussers voelen zich vandaag uitgeperst – de tol van het ‘citroenmodel’ op loopbaangebied. Een recente studie van SD Worx toont dat langdurig ziekteverzuim stijgt met de leeftijd, terwijl de arbeidsmarkt krimpt en werkduurverkorting dus geen optie meer is. Het antwoord ligt in het inzetten op meer “werkbare" jobs. Jobs die enthousiasme en goesting geven. Jobs die aansluiten bij de interesses en capaciteiten van medewerkers. Welzijn op het werk moet hiertoe bijdragen en vermijden dat mensen vroegtijdig fysiek en/of mentaal opgebrand raken. Dit vereist jobs met regelcapaciteit en autonomie, die de medewerker enerzijds in staat stellen om de integratie van leven en werken op zijn of haar maat te realiseren en anderzijds de hoger werkintensiteit aan te kunnen. Job crafting biedt ouder wordende werknemers handvatten om hun baan te blijven aanpassen aan veranderingen in hun interesses en capaciteiten, en is daarom de sleutel naar duurzame inzetbaarheid.

Ongetwijfeld zijn deze uitdagingen je wellicht niet onbekend. Mogelijks houden ze of een deel ervan je, net zoals vele andere werkgevers, 's nachts ook wakker. Anders kijken naar werk, denken in taken en minder in functies, en medewerkers zelfsturing geven in hun werk bieden je handvatten om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

Wij ondersteunen je medewerkers bij het zelf of in teamverband vormgeven (craften) van een plezierige, betekenisvolle en uitdagende werkomgeving. Of onderzoeken hoe je het werk in de organisatie middels job carving kan herinrichten.

Meer weten? Contacteer ons om te zien hoe we je best kunnen ondersteunen.

95 weergaven0 opmerkingen
bottom of page