top of page

Job engineering?!

Bijgewerkt op: 21 mrt. 2020

Job engineering is een overkoepelende term voor verschillende type baaninterventies met het doel wat de werknemer wil en kan goed te laten aansluiten wat de huidige werkgever of toekomstige arbeidsmarkt biedt en vraagt.

Het uitgangspunt van ‘job engineering’ (‘sleutelen aan werk’) is dat een job geen vaststaand gegeven is maar een verzameling van kleinere en grotere kern- en bijtaken, waarin een medewerker tijdens zijn loopbaan kan variëren. Door jobs te ontrafelen in onderdelen en taken anders in te richten, kan de werknemer zelf actie ondernemen om zijn werk beter te laten aansluiten op individuele wensen en vermogens, nieuwe dingen te blijven leren en beter om te gaan met veranderingen. Niet onbelangrijk nu je er als werkgevers (steeds meer) baat bij hebt om medewerkers aan je organisatie te binden en hen (duurzaam) inzetbaarheid te houden. Deze vorm van job engineering noemt job crafting.

Een andere vorm van job engineering is job carving. Door het denken in vast omschreven functies te doorbreken en meer te kijken naar de taken van medewerkers kunnen organisaties mogelijkheden creëren voor werknemers waarbij de aansluiting of ‘fit’ bij de functie minder vanzelfsprekend is. Door deze medewerkers de eenvoudige, repetitieve taken van de zittende medewerkers te laten overnemen, kunnen deze laatste zich meer focussen op hun kerntaken. Dit komt niet alleen hun productiviteit ten goede, maar verbeter ook hun arbeidstevredenheid gezien er meer beroep gedaan wordt op hun kerncompetenties en talenten.

Deze twee vormen van sleutelen noemen we job engineering. Doel is (potentiële) medewerkers en organisatie optimaal van elkaar te laten profiteren, en jobs en functies toekomstbestendig te maken.

Wij ondersteunen je medewerkers bij het zelf of in teamverband sleutelen aan hun werk. Of onderzoeken hoe je het werk in de organisatie via job carving kan herinrichten.

Meer weten? Contacteer ons om te zien hoe we je best kunnen ondersteunen.


285 weergaven0 opmerkingen
bottom of page