top of page

Hoe kan job redesign helpen om productief en verantwoord te blijven werken tijdens de coronacrisis?

Bijgewerkt op: 11 sep. 2021

Inmiddels hebben alle bedrijven de nodige maatregelen genomen om hun medewerkers in een veilige werkomgeving te laten werken. Denk aan zaken als telewerk mogelijk maken, bureaus herschikken, looproutes aanduiden, plexiglas plaatsen, liften tijdelijk buiten dienst stellen van liften, etc. Deze aanpassingen aan de werkomgeving zijn belangrijk, maar wist je dat er vanuit job redesign – het slim herinrichten van werk – nog veel meer mogelijk is?

Design de taken van de medewerkers om het virus heen

Het achterliggende idee is dat niet alle taken binnen een functie even gevoelig zijn voor corona. Of een taak meer of minder corona-gevoelig is, hangt af van de plaatsgebondenheid en het vereist menselijk contact. Als je alle taken van een functie op deze twee factoren checkt, krijg je vier taakgroepen (zie onder).


Wat het menselijk contact betreft, kan er ook nog bekeken worden hoe dichtbij medewerkers moet komen voor het uitoefenen van hun werk. Per functie kan dit nogal verschillen. We kunnen 5 soorten afstand in werk tot anderen onderscheiden:

  • Ver van anderen: afstandsberoepen zoals houthakker of jager.

  • Samenwerkend met afstand: beroepen waar mensen wel hun eigen kantoor of werkplaats hebben, maar weinig interactie nodig is.

  • Samenwerkend dichterbij: beroepen waar er dichter bij elkaar samen wordt gewerkt.

  • Rond armlengte: beroepen waar nabijheid binnen de anderhalve meter onvermijdelijk is.

  • (Bijna) aanraken: beroepen waarin aanraking (bijna) onvermijdelijk is omdat het werk aanraking vereist of omdat in de werkomgeving veel mensen zijn (in een beperkte ruimte).

Inzoomen op werktaken biedt meer mogelijkheden om het werk van medewerkers op een slimme manier anders in te richten. De oefening kan een startpunt zijn voor het gesprek over het verantwoord invullen en organiseren van werk in uitdagende tijden.


Maak het werk in je organisatie coronaproof en ga aan de slag met job redesign

Design de taken in de organisatie om het virus heen

Er zijn organisaties en beroepen waar het werk grotendeels hetzelfde blijft. Het verschil is dat medewerkers nu thuis in plaats van op kantoor inloggen om hun werk te doen. Toch heeft het coronavirus in veel organisaties wel het werk op zijn kop gezet en takenpakketten door elkaar geschud. In organisaties uit de cruciale sectoren gaat de aandacht volop naar de kerntaken, zoals zorg verlenen of logistiek transport. In andere organisaties is er een terugval in de vraag en komt er tijd vrij voor taken die tot voor kort bleven liggen en nu wel kunnen worden opgepakt. In nog andere organisaties zoekt men creatieve en innovatieve oplossingen om het werk uit te voeren.

Voor veel organisaties is het herverdelen van taken en rollen binnen teams nog steeds een zoektocht. Ook hier kan job redesign soelaas bieden. Job redesign – met methodieken als job crafting, job carving en inclusief job design – staat voor een innovatieve aanpak waarbij het traditionele denken in functies wordt doorbroken. Organisatiestructuren tegen het licht houden, functies uiteenrafelen in taken of collega’s onderling laten wisselen van taken, kan helpen om het werk in de organisatie efficiënt en productief te houden, alsook om de instroom en behoud van talent te bevorderen.

Hulp nodig?

Wij staan voor je klaar. Bel 0468 12 06 08 of mail bart@mooiwerkmakers.be.


Is jouw organisatie gevestigd in de stad Antwerpen (inclusief de 9 districten)? Goed nieuws! Je kan kosteloos beroep doen op ons advies en begeleiding. Dankzij subsidies van de stad Antwerpen is onze ondersteuning helemaal kosteloos voor je. Lees hier alles over ons project Fit for the future.

52 weergaven0 opmerkingen

Comentarios


bottom of page