top of page

Aan de slag met job crafting: een stappenplan

Bijgewerkt op: 26 jan. 2020


Job crafting houdt in dat de medewerker vorm geeft aan zijn werk en zo een betekenisvolle en motiverende job creëert. Door kleine wijzigingen aan te brengen in zijn werk laat de medewerker zijn job beter aansluiten bij zijn interesses, talenten en vaardigheden. Job crafting komt ten goede van de medewerker én diens organisatie. Medewerkers die job craften voelen zich niet alleen gelukkiger in hun job, maar ook geëngageerder, performanter, meer in flow, en zijn minder vaak ziek of afwezig.

Hoe aan de slag gaan met job crafting bij je medewerkers?

Stap 1. Vraag jezelf af waarom

Wat wil je bereiken met je medewerkers warm te maken voor job crafting? Wat levert het voor hen op? En voor de organisatie? Je kunt bijvoorbeeld uitgaan van de hierboven genoemde voordelen. Zo is het mogelijk dat je de bevlogenheid onder je personeel wilt vergroten.

Stap 2. Creëer ruimte voor jobcrafting

Bij jobcrafting geef je werknemers de regie. Daarbij pakt een ondernemende werknemer de regie wellicht sneller op dan een persoon die deze eigenschap in een mindere mate bezit. Als je wilt dat alle medewerkers hiervan profiteren, moet je iedereen de ruimte geven om aan zijn functie te sleutelen. Laat je personeel daarom nadrukkelijk weten dat je de mogelijkheid biedt om dit te doen, zolang het aansluit bij de doelen van je bedrijf.

Stap 3. Laat je werknemer de huidige situatie in kaart brengen

Het is belangrijk dat je werknemer eerst de huidige situatie in kaart brengt. De aanleiding hiervoor kan een Persoonlijk Ontwikkelingsplan zijn. Vooraf kan hij zichzelf onder meer de volgende vragen stellen:

  • Wat is mijn takenpakket en hoe zijn de taken verdeeld?

  • Wat zijn mijn sterke en minder sterke kanten?

  • Met welke collega's of klanten heb ik vooral te maken?

Het helpt om de resultaten hiervan te visualiseren. Daarvoor kun je de medewerker zijn taken op post-its laten noteren. Hierdoor krijgt hij een goed beeld van zijn huidige takenpakket. Hij kan dit vervolgens als uitgangspunt gebruiken als hij daadwerkelijk gaat sleutelen aan zijn baan.

Stap 4. Vraag je werknemers wat zij nodig hebben

Bij job crafting heb je als leidinggevende een ondersteunende rol. Het is daarbij belangrijk om goed door te vragen naar de behoeftes van je werknemers. Ga met ze in gesprek en vraag wat energiegevers of energievreters zijn. Of wellicht werken ze het beste samen met een bepaalde collega. Op die manier ontdek je wat zij nodig hebben en kun je eventueel dingen aanpassen. Bijvoorbeeld door taken binnen je afdeling anders te verdelen.

Stap 5. Zoek samen naar een passende vorm

Job crafting bestaat in allerlei vormen. In de eerste plaats kan job crafting betrekking hebben op het takenpakket. Daarbij laat je taken weg of voeg je andere toe. Ook kun je relationeel gezien doen aan job crafting. Dan werk je met andere mensen samen. Ten slotte is het mogelijk om de context te veranderen door een andere werkplek of werktijden te kiezen. Zo kun je iemand eerder naar huis laten gaan, zodat hij mantelzorg kan verlenen.

Stap 6. Maak concrete afspraken

Het is aan te raden om de afspraken met je werknemers goed vast te leggen. Maak deze afspraken SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden). Hiermee voorkom je dat deze vrijblijvend zijn. Houd ook in de gaten of de doelen aansluiten bij die van je bedrijf. Job crafting betekent namelijk niet dat je medewerker uitsluitend doet wat hij zelf wil. Hij moet ook rekening houden met de bedrijfsdoelstellingen.

Stap 7. Evalueer en stel bij

Job crafting doet een werknemer niet één keer in zijn loopbaan. Hij kan voortdurend aan zijn functie blijven sleutelen. Daarvoor is het belangrijk om de eerder gemaakte afspraken van tijd tot tijd samen te evalueren. Als doelen niet realistisch blijken, kan het bijvoorbeeld nodig zijn om deze bij te stellen. Als je dit regelmatig doet, zorg je voor bevlogen, productieve en inzetbare medewerkers. En kun je beter je beste mensen behouden.

Wij ondersteunen je medewerkers bij het zelf of in teamverband vormgeven (craften) van een plezierige, betekenisvolle en uitdagende werkomgeving. Of onderzoeken hoe je het werk in de organisatie middels job carving kan herinrichten.

Meer weten? Contacteer ons om te zien hoe we je best kunnen ondersteunen.


341 weergaven0 opmerkingen
bottom of page