top of page

Mensen met een beperking werven: hoe? Zo!

Het werven en selecteren van de mensen met een beperking is in principe vergelijkbaar met de wijze waarop je als organisatie personeel werft en selecteert. Het gaat om de juiste match tussen de aangeboden werkzaamheden en de kandidaat. Het vraagt wel iets extra’s, zowel bij de werving als bij de selectie. In deze blogpost vertellen we je graag meer over de kanalen die je kan gebruiken om kandidaten met een beperking te werven. Maak je voor de werving gebruik van de ondersteuning door gespecialiseerde organisaties? Dan kan je de checklist in deze blog gebruiken om deze dienstverlener te bevragen over de geboden dienstverlening. In onze volgende blogpost lees je hoe je voor te bereiden op een selectiegesprek met een kandidaat met een beperking en hoe dit gesprek effectief te voeren.


Hoe vind je kandidaten met een beperking? Feitelijk doe je dat op dezelfde manier als dat je andere kandidaten vindt. Het belangrijkste is dat je daarbij laat weten dat jouw organisatie open staat voor deze groep mensen. Anders is de drempel vaak hoog om te solliciteren.


Maak een gerichte vacaturetekst

Maak je belangstelling kenbaar in je vacaturetekst door...


 • ... in de tekst aan te geven dat je organisatie open staat voor mensen met een beperking;

 • ... de vacature op de eisen en wensen waaraan de kandidaat moet voldoen te controleren. Kandidaten met een beperking voldoen meestal niet volledig aan die eisen en wensen. Als je hen een kans wil geven, kan dat door nog eens goed naar je eisen- en wensenlijst te kijken. Wat zijn minimale eisen? Wat is extra en dus eigenlijk een wens? Stel, je nieuwe medewerker dient af en toe voor het werk te reizen. Je kan dan vragen om een rijbewijs, maar ook gewoon aangeven dat ‘er voor de functie af en toe moet worden gereisd’;

 • ... aan te geven dat je het op prijs stelt wanneer de kandidaat goed kan uitleggen wat zijn beperking in relatie tot het uitvoeren van het werk in de gevraagde functie betekent;

 • ... in de tekst specifiek te vermelden dat je mensen met een beperking uitnodigt om te solliciteren, mits ze voldoen aan de minimale functie-eisen;

 • ... het systeem van ‘Two Ticks’ toe te passen. Hierbij ga je nog een stap verder en geef je in je vacaturetekst aan dat je sollicitanten met een beperking standaard uitnodigt voor een eerste gesprek als die voldoen aan de minimale functie-eisen van de vacature.

Zorg ervoor dat je vacature bij mensen met een beperking terecht komt


Als je als werkgever specifiek op zoek gaat naar werknemers met een beperking, dan volstaan de klassieke kanalen niet altijd. Dat is geen probleem: er bestaan verschillende organisaties die je graag helpen zoeken naar de geschikte werknemer. Al deze arbeidsbemiddelaars geven aan dat ze gericht zijn op het optimaal invullen van de vacature en dat ze bekend zijn met de doelgroep van mensen met een beperking. Een groot deel van deze organisaties zal aangeven dat ze je advies kan geven hoe en waar plaatsing in je organisatie mogelijk is en hoe eventueel de vacature aan te passen aan de kandidaat. Tenslotte informeren ze jou over tewerkstellings- en ondersteuningsmaatregelen en nemen zoveel mogelijk de administratieve rompslomp rond de aanvraag ervan uit handen.


In hoeverre de genoemde expertise daadwerkelijk aanwezig is, is moeilijk af te leiden uit de informatie die je via brochures, mondelinge toelichting en websites ontvangt. Handig is om bij een eerste contact gebruik te maken van een checklist die je aan de betreffende arbeidsbemiddelaar voorlegt. Dit helpt je een beter beeld te krijgen van de dienstverlening die je kunt verwachten van deze partij.


Checklist Arbeidsbemiddelaars

Om een beeld te krijgen van wat je van de dienstverlening kan verwachten, kan je de volgende vragen aan de arbeidsbemiddelaar voorleggen:


 • Contactpersoon:

  • Werk je met vaste contactpersonen?

  • Kan ik kiezen uit verschillende contactpersonen om de match tussen mij en de contactpersoon binnen uw organisatie zo goed mogelijk te laten zijn?

 • Expertise:

  • Je geeft aan ervaring te hebben met het plaatsen van kandidaten met een beperking. Kan je een aantal voorbeelden geven van succesvolle matches?

  • Kan je me voorzien van een aantal referenties, waarmee ik als werkgever in contact kan komen, om op basis van hun ervaringen een beter beeld van je dienstverlening te krijgen?

  • Je geeft aan in beeld te hebben van welke regelingen en subsidies ik als werkgever gebruik kan maken. Kan je mij een reëel beeld schetsen van wat ik kan verwachten, aan de hand van voorbeelden?

  • Je geeft aan over de expertise te beschikken om ons als werkgever te ontzorgen, in het regelen van de administratieve zaken. Kan je dat concreet toelichten met een voorbeeld wat dit voor mij als werkgever betekent?

 • Aanbod:

  • Heb je zelf de beschikking over kandidaten uit de beoogde doelgroep?

  • Hoe groot is je eigen aanbod aan kandidaten?

  • Kan ik een voorbeeld krijgen van de wijze waarop je je kandidaten zelf in beeld heeft en hoe je deze match tot stand brengt?

  • Je geeft aan dat je, op basis van mijn informatie kandidaten kunt zoeken en kunt gaan matchen. Kan ik een voorbeeld krijgen van de wijze waarop je je kandidaten zelf in beeld heeft en hoe je deze match tot stand brengt?

 • Werving en Selectie

  • Op welke wijze kan je ons ondersteunen in de werving en selectie van kandidaten voor vacatures die wij hebben?

  • Hoe verloopt dit proces?

  • Kan je iets vertellen over mogelijke doorlooptijden?

 • Dienstverlening:

  • Welke diensten bied je organisatie aan?

  • Kan je per dienst het volgende aangeven:

  • Hoeveel kost de dienstverlening?

  • Reken je jezelf af op de resultaten die we samen afspreken of op de inspanningen die je verricht?

  • Wanneer kan je starten?

 • Financiën:

  • Kan je een overzicht geven van salaris, werkgeverslasten, kosten begeleiding en loonkostensubsidie en mogelijke andere subsidies of regelingen?

  • Kan je een indicatie geven van de ontwikkeling van die kosten in de komende twee a drie jaar?

 • Aandachtspunten:

  • Zijn er nog andere dingen waar ik rekening mee moet houden en die we nog niet besproken hebben?


Weet dat...

Een deel van de mensen met een beperking niet zal ‘passen’ in bestaande functies? Als je inclusief wilt ondernemen, kan je ook anders naar bestaand werk kijken. Door werkprocessen anders in te richten en taken te herschikken creëer je nieuwe functies die passen voor mensen met een beperking én een toegevoegde waarde bieden voor jou als werkgever. Dit noemen we Inclusief Job Design.


De volgende stap

Is het gelukt om mensen met een beperking te laten solliciteren op je vacature? Fijn! Dan is het tijd om je voor te bereiden op de selectieprocedure, zodat je de juiste match kan maken tussen de functie en de kandidaat. Hoe je dit doet, vertellen we je graag in onze volgende blogpost.

143 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page